Sign In

Ban pháp chế HĐND tỉnh thực hiện công tác giám sát tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

06/09/2016

Ban pháp chế HĐND tỉnh thực hiện công tác giám sát tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa
Ngày 29/8/2014, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác thi hành án dân sự (từ 01/01/2014 đến 30/6/2016) tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa
       Tham dự buổi làm việc có đại diện Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.
 
 
 
Đ/c Lê Văn Khoa, Phó Cục trưởng thông qua Báo cáo
 
       Đại diện lãnh đạo Cục, đồng chí Lê Văn Khoa, Phó Cục trưởng thông qua Báo cáo chấp hành pháp luật về công tác thi hành án dân sự (từ 1/01/2014 đến 30/6/2016). Báo cáo đã nêu rõ tình hình công tác thi hành án, những thuận lợi, khó khăn và sự đoàn kết, phấn đấu đạt được những kết quả công tác nổi bật của các tập thể, cá nhân ngành Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa; xác định đúng trọng tâm những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục, vượt qua.
       Tại buổi giám sát, thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận về kết quả thi hành án dân sự, tình hình giải quyết những vụ án trọng điểm, khó thi hành, tồn đọng; đồng thời đánh giá những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
 
Đ/c Đào Anh Tuấn, Cục trưởng phát biểu tại buổi làm việc
 
       Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp thu các ý kiến của Ban Pháp chế và thành viên dự họp. Cục sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 236-CV/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực chỉ đạo; thực hiện tốt công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
 
 
Đ/c Trần Quang Đảng, UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKTTU, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
 
       Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Đảng đánh giá cao kết quả công tác thi hành án dân sự đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Cục cần đánh giá khách quan, đầy đủ thực trạng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, nghiên cứu Kết luận của Viện Kiểm sát (Về KS hoạt động THADS) khẩn trương xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Trong đó, xác định trách nhiệm cụ thể, kiên quyết, chấn chỉnh, xử lý yếu kém, sai phạm. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh. Tăng cường phối hợp với các ngành hữu quan, nhất là các cơ quan tố tụng trong thi hành án dân sự. Ban Pháp chế sẽ tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của Cục để đề xuất với các cơ quan hữu quan cùng xem xét, tháo gỡ, hỗ trợ công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
 
                                                                                                                             Bài và ảnh: Văn phòng Cục
 

Các tin đã đưa ngày: