Sign In

11/12/2018

Thực hiện Kế hoạch số 192-/KH/BCĐTW ngày 04/9/2018 và Quyết định số 196-QĐ/BCĐTW ngày 26/10/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thành lập các Đoàn Kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, ngày 10/12/2018 Đoàn công tác số 04 đã có buổi làm việc tại Cục THADS tỉnh để kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Kết quả thu hồi tài sản qua công tác điều tra: Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý điều tra 49 vụ án tham nhũng, kinh tế có liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; tài sản thiệt hại hơn 162 tỷ 331 triệu đồng; trong giai đoạn điều tra, đã thu hồi tài sản của 39 vụ với số tiền hơn 12 tỷ 951 triệu đồng; trong đó, có 28 vụ thu hồi bằng biện pháp tịch thu tài sản, có giá trị hơn 7 tỷ đồng; 07 vụ thu hồi bằng biện pháp tạm giữ tài sản có giá trị hơn 3 tỷ 579 triệu đồng; 04 vụ thu hồi bằng các hình thức khác có giá trị hơn 2 tỷ 395 triệu đồng.

    Trong giai đoạn truy tố, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 42 vụ án/91 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế (tham nhũng 26 vụ/52 bị can; kinh tế 16 vụ/39 bị can); Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hoá không áp dụng biện pháp tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để thu hồi tài sản.

    Trong giai đoạn xét xử, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hoá thu hồi số tiền hơn 290 triệu đồng; xét xử 55 vụ/123 bị cáo phạm tội kinh tế, tham nhũng; trong đó, 48 vụ/110 bị cáo có thu hồi tài sản (tham nhũng 33 vụ/68 bị cáo; kinh tế 15 vụ/42 bị cáo); tổng số tiền thất thoát, chiếm đoạt phải thu hồi hơn 205 tỷ 003 triệu đồng và 693.132 USD.

    Công tác thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án dân sự: Toà án nhân dân chuyển giao 72 bản án, quyết định hình sự về tham nhũng, kinh tế cho cơ quan thi hành án dân sự với tổng số tiền phải thu hồi hơn 148 tỷ 922 triệu đồng; Cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thụ lý thi hành 87 việc với số tiền hơn 65 tỷ 250 triệu đồng; trong đó, đã ủy thác thi hành án 03 việc, với số tiền hơn 140 triệu đồng; 84 việc với số tiền phải thi hành hơn 65 tỷ 124 triệu đồng.

    Qua xác minh phân loại còn 75 việc có điều kiện thi hành với số tiền hơn 64 tỷ 641 triệu đồng; đã thi hành xong 64 việc với số tiền hơn 59 tỷ 223 triệu đồng; còn 11 việc với số tiền hơn 5 tỷ 417 triệu đồng có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành được; 09 việc với số tiền hơn 483 triệu đồng chưa có điều kiện thi hành...

    Tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Thanh Hoá còn thấp so với số tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát; tài sản thu hồi được trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế chủ yếu do cơ quan điều tra thu giữ, tạm giữ trong quá trình bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can hoặc do động viên bị can và người nhà tự nguyện giao nộp; trong một số trường hợp, Cơ quan thi hành án chưa tích cực, chủ động trong việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để áp dụng các biện pháp đảm bảo thi hành án để thu hồi tài sản cho Nhà nước chưa chặt chẽ, còn kéo dài...

Các tin đã đưa ngày: