Sign In

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự

06/07/2018

Ngày 27/6/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 2279/TCTHADS phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự theo Kế hoạch và Công văn hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Ngày 21/5/2018, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1719/KH-BTP tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (sau đây gọi là cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật các quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.
Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Dự kiến thời gian thi từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018, chia thành 05 cuộc thi. Mỗi đợt dự thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.
Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 357/QĐ-TCTHADS ngày 26/02/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Công văn số 2131/BTP-PBGDPL ngày 13/6/2018 của Bộ Tư pháp; để tích cực hưởng ứng cuộc thi, ngày 27/6/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 2279/TCTHADSNV3 đề nghị Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực và Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục thực hiện những nội dung sau:
1. Chỉ đạo, quán triệt, động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.
2. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về cuộc thi đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị và đăng tải đường link về cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp về Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự (Trung tâm Thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm tải đường link về Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự); có giải pháp động viên, khích lệ và tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị tham gia hưởng ứng cuộc thi một cách đông đảo và có chất lượng.
Đây là hoạt động tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bổ ích và thiết thực, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống nghiêm túc thực hiện.
                                                                                                                          
File đính kèm


Theo Cổng Thông tin điện tử Tông cục THADS

Các tin đã đưa ngày: