Sign In

Lễ Ra mắt Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự

08/03/2017

Lễ Ra mắt Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự
Sáng ngày 08/3/2017, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ Ra mắt Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự. Đến dự, về phía Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bồi thường nhà nước, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật); các Thành viên Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự. Về phía các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương có Lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự dự trực tuyến tại 63 điểm cầu. Một số cơ quan thông tấn, báo chí cũng đến dự và đưa tin về buổi Lễ. 
Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cùng các đại biểu đại diện cho một số cơ quan, đơn vị tham dự đã cùng nhấn nút khai trương đưa Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự chính thức hoạt động trên Internet.
Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự; phục vụ người dân và các tổ chức khác; đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định; đồng thời, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử giữa các cá nhân, tổ chức và người dân với Tổng cục Thi hành án dân sự và giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Thi hành án dân sự; thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Thi hành án dân sự trên mạng Internet, qua đó góp phần hiện đại hóa các mối quan hệ hành chính, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các nhiệm vụ mà Tổng cục Thi hành án dân sự đang triển khai thực hiện.
 
 
Báo cáo về quá trình xây dựng, nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự, đồng chí Lê Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự được kế thừa toàn bộ các tính năng, ứng dụng, dữ liệu của Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự trước đây. Các thông tin tại Cổng được tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự, bao gồm các nhóm chức năng chính: Tin tức sự kiện, quản lý chỉ đạo điều hành, thông tin phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự được thiết kế, phát triển theo hướng mở rộng phục vụ vai trò liên kết, trao đổi thông tin trực tuyến trên môi trường mạng hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng thời đóng góp tích cực cho quá trình cải cách hành chính
  
Phát biểu tại Lễ Ra mắt, Phó Tng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, việc nâng cấp phát triển Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự là nhu cầu khách quan của hệ thống thi hành án dân sự và đòi hỏi tất yếu trong tình hình mới. Để Cổng Thông tin điện tử hoạt động có hiệu quả, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin cùng Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử cần tập trung thực hiện việc cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch các hoạt động của Tổng cục, kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn triển khai các văn bản, thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Không ngừng nâng cao chất lượng các chuyên mục, tăng cường và nâng cao chất lượng các bài viết, chủ động đầu tư, cải tiến nội dung và hình thức đảm bảo kịp thời thông tin chính xác, khách quan, giữ vai trò định hướng và hiệu quả tuyên truyền cao. Bám sát các hoạt động của Tổng cục Thi hành án dân sự để tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục Thi hành án dân sự. Phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, các cơ quan, đơn vị trong Bộ, trong việc liên kết, tích hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin của Cổng. Ban biên tập, các biên tập viên, phóng viên của Cổng Thông tin điện tử cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, nỗ lực phấn đấu đưa tin nhanh chóng, kịp thời và chính xác; đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tuyệt đối an toàn, thống suốt và hiệu quả. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có việc quản lý vận hành hiệu quả các Trang Thông tin điện tử thuộc Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự, nâng cao chất lượng các bài viết trên Trang, đăng tải kịp thời danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật, nghiên cứu đề xuất các nội dung có thể cung cấp trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

 


Theo CổngThông tin Điện tử Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: