Sign In

CỤM THI ĐUA CỤM SỐ 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN SƠ KẾT 6 THÁNG NĂM 2019.

19/04/2019

CỤM THI  ĐUA  CỤM  SỐ 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN SƠ KẾT 6 THÁNG NĂM 2019.

Ngày 17/4/2019, cụm thi đua cụm số 1 (gồm 10 đơn vị) đã tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng năm 2019 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa do đồng chí Đặng Phạm Viên- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa – Cụm trưởng và đồng chí Trần Văn Thắng- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa –phó Cụm trưởng làm chủ trì Hội nghị.

Qua thảo luận, đánh giá trong 06 tháng năm 2019 cho thấy các kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2019 đã đạt được những thành quả nhất định. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao tỷ lệ việc, tiền để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Nghị quyết của Quốc Hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao.

Các tin đã đưa ngày: