Sign In

13/12/2019

Chiều 09/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Lương Khôi - Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và đồng chí Lê Thị Thìn UVBTV, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh; đại diện Ban Giám thị trại giam trên địa bàn tỉnh, đại diện Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh
Năm 2019, Cục THADS tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác THADS. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết các vụ việc, giải quyết về tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội, Tổng cục THADS giao. Trong năm 2019 tổng số thụ lý thi hành án là 19.543 việc /1.781 tỷ 301 triệu 591 nghìn đồng (Trong đó số thụ lý mới là 13.614 việc/1.008 tỷ 801 triệu 974 nghìn đồng, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 10,5% về việc, 107% về giá trị). Tổng số phải thi hành là 19.265 việc/1.503 tỷ 631 triệu 947 nghìn đồng, trong đó số có điều kiện giải quyết là 15.664 việc/970 tỷ 327 triệu 589 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 81,3% về việc và 64,5% về tiền). Đã giải quyết xong 13.140 việc/336 tỷ 758 triệu 602 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 83,89% về việc, 34,72% về tiền (so với chỉ tiêu được Quốc Hội giao về việc vượt 13,89%, về tiền vượt 4,72%, so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao về việc vượt 9,89%, về tiền vượt 0,72%). Về kết quả THAHC: Các cơ quan THADS trong tỉnh đã thực hiện theo dõi 13 vụ việc và ra 13 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án, có 04 vụ việc đã thi hành xong.
Hội nghị cũng tập trung đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 5-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính”. Thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 204/KH-UBND của UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối các cơ quan THADS trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo THADS hai cấp tiếp tục hoạt động hiệu quả và thường xuyên chỉ đạo các cấp, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài. Từ đó, tạo sự chuyển biến về chất và lượng trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh tỷ lệ giải quyết các vụ việc, giải quyết về tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, tính đến đầu tháng 12-2019, Cục THADS tỉnh cũng đã giải quyết xong 3/5 vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Mai Lương Khôi - Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã chia sẻ với những khó khăn trong công tác, đồng thời ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của hệ thống các cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa. Năm 2019 Thanh Hóa hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; qua đánh giá toàn diện các mặt công tác trong những năm gần đây cho thấy hệ thống các cơ quan THADS của tỉnh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020, nhất là việc thực hiện chỉ tiêu nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết cả về việc, về tiền, đảm bảo năm sau cao hơn năm trước; THADS Thanh Hóa cần tập trung, giải quyết những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan. Trong đó cần tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong hoạt động THADS, hành chính. Rà soát, xác minh, phân loại án chính xác, có kế hoạch cụ thể xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, tập trung nâng cao hiệu quả thi hành các khoản thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, các bản án liên quan đến tín dụng ngân hàng. Quyết liệt, sâu sát, trong việc chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức cán bộ, công tác hướng dẫn nghiệp vụ; đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục bám sát, tranh thủ sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.
Đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bùi Mạnh Khoa đã phát biểu nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Mai Lương Khôi - Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và đồng chí Lê Thị Thìn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh. Trong thời gian tới hệ thống các cơ quan THADS Thanh Hóa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được , khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.


Theo https://truyenhinhthanhhoa.vn/

Các tin đã đưa ngày: