Sign In

Công ty hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ - thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá đối với tài sản vụ Công ty TNHH Song Thuận (11/10/2022)

Công ty hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ - thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá đối với tài sản vụ Công ty TNHH Song Thuận. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 32/TB-QLTLTS ngày 05/10/2022 của Công ty hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phó trong vụ Huỳnh Hữu Trí -xã Bình Xuân (CHV Nguyễn Tấn Danh) (07/10/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phó (vụ Huỳnh Hữu Trí). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 169/TB-CCTHADS ngày 05/10/2022 của Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Dương Thị Mỹ Hạnh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (07/10/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Dương Thị Mỹ Hạnh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 21/TB-CCTHADS ngày 07/10/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đinh Thanh Vũ, bà Trương Thị Xuân Lan (CHV Trương Phi Hùng) (07/10/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đinh Thanh Vũ, bà Trương Thị Xuân Lan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 01/TB-THADS ngày 03/10/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 02/TB-CCTHADS ngày 05/10/2022” (CHV Bùi Thị Mến) (05/10/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 02/TB-CCTHADS ngày 05/10/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) vụ ông Sử Trường Thiên (CHV Đặng Văn Lợi) (05/10/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) vụ ông Sử Trường Thiên. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 01/TB-CCTHADS ngày 05/10/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Huỳnh Thị Sáu (CHV Nguyễn Ngọc Trang) (03/10/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Huỳnh Thị Sáu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 184/TB-CCTHADS ngày 03/10/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 01/TB-CTHADS ngày 03/10/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (03/10/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 01/TB-CTHADS ngày 03/10/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân và vụ ông Nguyễn Hồng Giang (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (30/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân; vụ ông Nguyễn Hồng Giang. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 548/TB-CCTHADS và Thông báo số 549/TB-CCTHADS cùng ngày 29/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phó trong vụ Huỳnh Hữu Trí -xã Bình Xuân (CHV Nguyễn Tấn Danh) (30/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phó (vụ Huỳnh Hữu Trí). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 167/TB-CCTHADS ngày 29/9/2022 của Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: