Sign In

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản, thực hiện quyền yêu cầu thẩm định lại và lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đã kê biên vụ bà Nguyễn Thị Bảy (CHV Phan Thanh Nhân) (27/11/2020)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản, thực hiện quyền yêu cầu thẩm định lại và lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đã kê biên vụ bà Nguyễn Thị Bảy. Chi tiết theo Thông báo số 36/TB-CCTHADS ngày 23/11/2020 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ bà Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (25/11/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 18/TB-CTHADS ngày 16/11/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (23/11/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 19/TB-CTHADS ngày 23/11/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ ông Mai Văn Thương, Nguyễn Thị Cẩm (CHV Lê Tấn Hưng) (17/11/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 15/TB-CCTHADS ngày 16/11/2020 đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ bà Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (09/11/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 14/TB-CTHADS ngày 09/11/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Lý Thị Tuyết Nhung (CHV Nguyễn Khánh Linh) (04/11/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 15/TB-CCTHADS ngày 28/10/2020 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ ông Lâm Danh (CHV Dương Đình Chinh) (03/11/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 10/TB-CCTHADS ngày 02/11/2020 đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ bà Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (02/11/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 11/TB-CTHADS ngày 02/11/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Mai Văn Thương, Nguyễn Thị Cẩm(CHV Lê Tấn Hưng) (02/11/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 08/TB-CCTHADS ngày 28/10/2020 đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản vụ ông Văn Công Phong (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (29/10/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá giá tài sản để thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 17/TB-CCTHADS ngày 29/10/2020 đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: