Sign In

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án dân sự vụ ông Trần Thanh Sơn, bà Phạm Thị Thanh Loan (CHV Lê Hoàng Hiệp) (17/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Sơ, bà Phạm Thị Thanh Loan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 295/TB-CCTHADS ngày 17/6/2021 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Khánh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (17/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Hồng Khánh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 236/TB-CCTHADS ngày 02/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự vụ Công ty TNHH thép Bình Nguyên (CHV Đặng Nghĩa Nhân) (15/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH thép Bình Nguyên. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 271/TB-CCTHADS ngày 15/6/2021 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ bà Bùi Thị Điệu (CHV Trần Thị Mỹ Long) (15/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Bùi Thị Điệu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 373/TB-CCTHADS ngày 15/6/2021 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Thành Phương, bà Đặng Thị Thu Bình (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (14/06/2021)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Thành Phương, bà Đặng Thị Thu Bình. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 102/TB-CTHADS ngày 14/6/2021 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án dân sự vụ ông Võ Quốc Việt (CHV Nguyễn Ngọc Trang) (14/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Võ Quốc Việt. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 136/TB-CCTHADS ngày 11/6/2021 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Văn Hoánh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (14/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Hoánh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 258/TB-CCTHADS ngày 11/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Văn Cường (CHV Đặng Văn Lợi) (14/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Cường. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 99/TB-CCTHADS ngày 14/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự (lần 5) vụ ông Nguyễn Văn Trí và bà Nguyễn Thị Hồng Loan. (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (14/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thi hành dân sự (Lần 5) vụ ông Nguyễn Văn Trí và bà Nguyễn Thị Hồng Loan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 259/TB-CCTHADS ngày 14/6/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Thành, bà Lê Thị Thanh (CHV Đào Ngọc Thành) (14/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Thành, bà Lê Thị Thanh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 294/TB-CCTHADS ngày 14/6/2021 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: