Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ ông Văn Công Phong (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (21/10/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 11/TB-CCTHADS ngày 21/10/2020 đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản do ông Nguyễn Hồng Thanh đứng tên (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (20/10/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản do ông Nguyễn Hồng Thanh đứng tên với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 04/TB-CCTHADS ngày 13/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Bùi Thị Điệu (CHV Trần Thị Mỹ Long) (16/10/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 18/TB-CCTHADS ngày 16/10/2020 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án vụ Lê Văn Nhỏ và Trần Thị Chiến - ấp 4, Trung An (CHV Võ Đức Nhân) (14/10/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 05/TB-CCTHADS ngày 14/10/2020 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án (CHV Võ Đức Nhân) (07/10/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 04/TB-CCTHADS ngày 07/10/2020 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án vụ Nguyễn Văn Hiền (CHV Phan Hoàng Giang) (01/10/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 82/TB-CCTHADS ngày 29/9/2020 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án vụ Nguyễn Hồng Thanh (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (29/09/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 184/TB-CCTHADS ngày 25/9/2020 đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ Nguyễn Đăng Khoa (CHV Trần Thị Kim Tuyến) (29/09/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 160/TB-CTHADS ngày 24/9/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án vụ Võ Quốc Việt (CHV Nguyễn Ngọc Trang) (25/09/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 144/TB-CCTHADS ngày 25/9/2020 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Dương Đình Chinh) (18/09/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 541/TB-CCTHADS ngày 18/9/2020 đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: