Sign In

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án vụ bà Trần Thị Kim Ngân (CHV Trần Thị Thu Thắm) (12/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 62/TB-CCTHADS ngày 12/3/2021 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án vụ ông Văn Công Biền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (10/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 116/TB-CCTHADS ngày 09/3/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ ông Phạm Hồng Quang (CHV Đào Ngọc Thành) (10/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 169/TB-CCTHADS ngày 08/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Hà Văn Minh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (09/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 110/TB-CCTHADS ngày 08/3/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ bà Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (09/03/2021)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 63/TB-CTHADS ngày 08/3/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản ông Nguyễn Minh Khôi và bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (CHV Lê Anh Quốc) (08/03/2021)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản vụ ông Nguyễn Minh Khôi và bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh. Chi tiết theo Thông báo số 61/TB-CTHADS ngày 08/03/2021 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bà Nguyễn Thị Minh Chiêu (CHV Nguyễn Hoài Ân) (03/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bà Nguyễn Thị Minh Chiêu. Chi tiết theo Thông báo số 34/TB-CCTHADS ngày 03/03/2021 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ Văn Công Phong và vụ Văn Công Phơi (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (01/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 103/TB-CCTHADS ngày 22/02/2021 và Thông báo số 104/TB-CCTHADS ngày 22/02/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ Trần Văn Thu, vụ Huỳnh Văn Lực và vụ Trần Thanh Phong (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (01/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo 03 tập tin “Thông báo số 106/TB-CCTHADS ngày 25/02/2021; Thông báo số 107/TB-CCTHADS  ngày 25/02/2021 và Thông báo số 108/TB-CCTHADS ngày 25/02/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (25/02/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 45/TB-CCTHADS ngày 19/02/2021 đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: