Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên vụ bà Nguyễn Thị Bảy (CHV Phan Thanh Nhân) (08/09/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên. Chi tiết theo Thông báo số 513/TB-CCTHADS ngày 07/9/2020 đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về tổ chức bán đấu giá tài sản ông Trương Hoài Phong và tài sản ông Nguyễn Hoài Linh (CHV Lê Anh Quốc) (04/09/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 139/TB-CTHADS ngày 01/9/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Lê Anh Quốc) (17/08/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 131/TB-CTHADS ngày 17/8/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Phạm Thị Bông (CHV Nguyễn Thanh Vũ) (06/08/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 161/TB-CCTHADS  ngày 06/8/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (05/08/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 121/TB-CTHADS ngày 31/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Lê Hoàng Hiệp) (05/08/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 270/TB-CCTHADS  ngày 05/8/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc thực hiện quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên vụ ông Phan Gia Văn và bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng (CHV Nguyễn Ngọc Tỉnh) (05/08/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc thực hiện quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 188/TB-CCTHADS  ngày 05/8/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản vụ ông Huỳnh Văn Được và bà Trần Thị Một (CHV Nguyễn Chí Tâm) (31/07/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 350/TB-CCTHADS ngày 10/7/2020 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Phan Hoàng Giang) (31/07/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 67/TB-CCTHADS ngày 28/7/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy,  tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Phạm Tấn Tài (CHV Phan Hoàng Giang) (30/07/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 68/TB-CCTHADS ngày 28/7/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: