Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ bà Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (28/07/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 114/TB-CTHADS ngày 28/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ Huỳnh Văn Lem, Trần Thị Hòa và vụ Nguyễn Đăng Khoa, Dương Thị Phượng (CHV Trần Thị Kim Tuyến) (22/07/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 111/TB-CTHADS ngày 20/7/2020 và Thông báo số 113/TB-CTHADS ngày 22/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ bà Lê Thanh Kim Tuyền (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (22/07/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 112/TB-CTHADS ngày 20/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (20/07/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 110/TB-CTHADS ngày 20/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Phước Sang (CHV Đinh Ngọc On) (16/07/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 109/TB-CTHADS ngày 16/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Lê Tấn Hưng) (15/07/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 63/TB-CCTHADS ngày 14/7/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Từ Kim Khoảnh) (13/07/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 147/TB-CCTHADS  ngày 13/7/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ ông Nguyễn Phước Sang (CHV Đinh Ngọc On) (06/07/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 105/TB-CTHADS ngày 06/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản hộ ông Cao Văn Te (CHV Trần Văn Viên) (06/07/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 115/TB-CCTHADS  ngày 06/7/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (02/07/2020)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 103/TB-CTHADS ngày 29/6/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: