Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thị Lệ Hoa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (18/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thị Lệ Hoa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 485/TB-CCTHADS ngày 18/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hùng- Nguyễn Hữu Khánh (CHV Võ Anh Phương) (17/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hùng- Nguyễn Hữu Khánh (CHV Võ Anh Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 471/TB-CCTHADS ngày 17/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Quách Minh Hùng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (17/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Quách Minh Hùng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 472/TB-CCTHADS ngày 16/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (17/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 473/TB-CCTHADS ngày 17/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Thái Thị Kim Đính (CHV Trần Thị Mỹ Long) (17/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Thái Thị Kim Đính (CHV Trần Thị Mỹ Long). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 275/TB-CCTHADS ngày 17/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đào Thị Tươi (CHV Trần Thị Thu Bình) (16/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đào Thị Tươi (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 271/TB-CCTHADS ngày 15/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thị Hai- Nguyễn Quốc Tố Uyên- Đặng Hoàng Tố Như (CHV Trần Thị Thu Bình) (16/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thị Hai- Nguyễn Quốc Tố Uyên- Đặng Hoàng Tố Như (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 272/TB-CCTHADS ngày 15/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (16/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 470/TB-CCTHADS ngày 15/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Ngô Kim Ngọc (CHV Đặng Văn Lợi) (16/05/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 1 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Ngô Kim Ngọc (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 167/TB-CCTHADS ngày 16/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Công ty hợp danh quản lý- thanh lý tài sản Cần Thơ - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với tài sản vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận (16/05/2023)

Công ty hợp danh quản lý- thanh lý tài sản Cần Thơ - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 24/TB-QLTLTS ngày 10/5/2023 của Công ty hợp danh quản lý- thanh lý tài sản Cần Thơ” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: