Sign In

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Lê Văn Nhựt) (11/01/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản hộ ông Nguyễn Hữu Vang và bà Phạm Thị Sương. Chi tiết theo Thông báo số 236/TB-CCTHADS ngày 11/01/2021 đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Trần Thị Mỹ Long) (08/01/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá. Chi tiết theo Thông báo số 230/TB-CCTHADS ngày 08/01/2021 đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản hộ ông Phạm Hồng Quang (CHV Đào Ngọc Thành) (05/01/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản do hộ ông Phạm Hồng Quang đứng tên quyền sử dụng đất. Chi tiết theo Thông báo số 104/TB-CCTHADS ngày 28/12/2020 đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản hộ ông Huỳnh Văn Được, bà Trần Thị Một (CHV Nguyễn Chí Tâm) (04/01/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản do ông Huỳnh Văn Được và bà Trần Thị Một đứng tên chủ sử dụng. Chi tiết theo Thông báo số 161/TB-CCTHADS ngày 04/01/2021 đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản ông Đoàn Văn Tỉnh (CHV Võ Đức Nhân) (04/01/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản do ông Đoàn Văn Tỉnh đứng tên chủ sử dụng. Chi tiết theo Thông báo số 62/TB-CCTHADS ngày 04/01/2021 đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ bà Nguyễn Thị Cẩm Ly, ông Nguyễn Văn Tuấn (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (31/12/2020)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ bà Nguyễn Thị Cẩm Ly, ông Nguyễn Văn Tuấn. Chi tiết theo Thông báo số 66/TB-CCTHADS ngày 29/12/2020 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông,tỉnh Tiền Giang đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản hộ ông Nguyễn Văn Minh (CHV Lê Tấn Hưng) (31/12/2020)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ ông Nguyễn Văn Minh, bà Phượng. Chi tiết theo Thông báo số 29/TB-CCTHADS ngày 30/12/2020 đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản và tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên vụ ông Trần Quang Thiện, Trần Quang Bảo và bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (CHV Từ Kim Khoảnh) (23/12/2020)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản và tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên vụ ông Trần Quang Thiện, Trần Quang Bảo và bà Nguyễn Thị Diệu Hiền. Chi tiết theo Thông báo số 40/TB-CCTHADS ngày 22/12/2020 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Văn Công Phong, bà Trần Thị Thuận (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (22/12/2020)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Văn Công Phong, bà Trần Thị Thuận. Chi tiết theo Thông báo số 58/TB-CCTHADS ngày 17/12/2020 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông,tỉnh Tiền Giang đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Văn Công Phơi, bà Nguyễn Thị Bích Phượng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (22/12/2020)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Văn Công Phơi, bà Nguyễn Thị Bích Phượng. Chi tiết theo Thông báo số 59/TB-CCTHADS ngày 17/12/2020 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông,tỉnh Tiền Giang đính kèm
Các tin đã đưa ngày: