Sign In

Thông báo ngày 02.8.2021 về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 số 11710/CTHADS-VP ngày 02/8/2021

02/08/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: