Sign In

Quận 7 chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự

18/05/2021

Quận 7 chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự
Thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Quận 7 đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, của Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy, UBND Quận. Cùng với sự đổi mới, linh hoạt trong quản lý điều hành của lãnh đạo Chi cục, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và quản lý hồ sơ thi hành án, thực hiện quy trình “một cửa” đối với một số thủ tục hành chính trong thi hành án, do vậy Quận 7 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong 7 tháng đầu năm, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Quận 7 giành được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng số bản án, quyết định đã nhận là 766 bản án, quyết định. Tổng số giải quyết là 2444. Về tiền, tổng số tiền giải quyết lên tới gần 2.186 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác theo dõi thi hành án hành chính; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị cũng được quận đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

                  Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 7 - Nguyễn Văn Minh
                     tham gia ký kết giao ước thi đua công tác THADS năm 2021

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Khối lượng việc, tiền còn tồn lớn, tính chất vụ việc phức tạp gây khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu. Một số đương sự chây ỳ không tự nguyện thi hành án, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kéo dài việc thi hành án. Một số quy định hướng dẫn không sát thực tế, gây khó khăn trong thực tiễn hoạt động thi hành án...
Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, Quận 7 đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm làm tốt hơn nữa trong thời gian tới: Về công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục ổn định tư tưởng, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

 

Về nghiệp vụ: Tiếp tục tổ chức thi hành hồ sơ án ngân hàng, án trọng điểm; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm THADS, trong đó tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, những vụ việc có điều kiện nhưng chưa thi hành và án liên quan đến ngân hàng, tổ chức tín dụng; Tiếp tục tập trung thực hiện công tác xác minh, phân loại án, đảm bảo thực chất số việc có điều kiện và số việc chưa có điều kiện; Đẩy mạnh ứng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy trình “một cửa” đối với một số thủ tục hành chính trong thi hành án, nhận đơn yêu cầu thi hành án qua hộp thư điện tử, thông báo về việc thụ lý thi hành án thông qua tin nhắn điện thoại; Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án nhằm kịp thời phát hiện để có biện pháp uốn nắn, xử lý những sai sót trong thi hành án; kiểm tra và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh về sự trì trệ, sách nhiễu trong thi hành án; chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ; kiểm tra đột xuất đối với những chấp hành viên có đơn thư khiếu nại kéo dài, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; Triển khai thực hiện nghiêm công văn của Thành ủy, Quận ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; Chủ động tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận  - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đạt các chỉ tiêu thi hành án trong năm../.
           

Các tin đã đưa ngày: