Sign In

Tập thể Chi cục THADS quận Bình Thạnh không ngừng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ

05/01/2021

Tập thể Chi cục THADS quận Bình Thạnh không ngừng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ
Hòa trong không khí thi đua, với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cán bộ công chức đơn vị và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, công tác THADS tại Chi cục quận Bình Thạnh được diễn ra thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra
Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, là năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lần thứ XI (2020-2025) và tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là năm Bộ Tư pháp, Hệ thống thi hành án dân sự (THADS) tập trung thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.... Cũng trong năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp; trong bối cảnh kinh tế - xã hội của cả nước còn nhiều khó khăn, thách thức
Theo báo cáo kết quả THADS năm 2020, kết quả thi hành án về việc phải thi hành là 6.121 việc, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 4.337  việc, đến nay, Chi cục đã giải quyết xong 3.482  việc có điều kiện thi hành, đạt 81,83% (tăng 5,61% so với cùng kỳ năm 2019). Vượt 0,33% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao; Tổng số tiền phải thi hành là 3471tỷ 406triệu 252 nghìn đồng, Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 551.484.773 nghìn đồng, giảm 57.590.934 nghìn đồng (giảm 9,46 %) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỷ lệ 44,93% (giảm 0,90%) so với cùng kỳ năm 2019. Vượt 5,93% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.
Bên cạnh đó, Chi cục cũng  đẩy mạnh các hoạt động khác của đơn vị như tăng cường công tác xác minh điều kiện thi hành án; trú trọng về án hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: án tín dụng ngân hành; công tác xét miễn giảm thi hành án; tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các Trại giam thuộc Bộ Công an; công tác thi hành án hành chính; công tác phối hợp trong THADS; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo...
Năm 2020, mặc dù Chi cục đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm đã đề ra. thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Cục THADS thành phố, của Quận ủy, UBND quận, tuy nhiên vẫn tồn tại những khó khăn, vướng mắc: biên chế; hoạt động thu phí hạn chế dẫn đến không đủ kinh phí duy trì hoạt động chi thường xuyên tại đơn vị; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa tạo được sự thuận lợi tối đa cho cán bộ thi hành án trong công tác báo cáo thống kê...
Để kịp thời động viên cán bộ công chức, người lao động của đơn vị trong việc yên tâm công tác, tạo động lực phát huy trí tuệ, tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị triển khai công tác năm 2021 vừa qua, Chi cục đã đề nghị và được Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng tập thể và các cá nhân đạt thành tích năm 2020 đồng thời triển khai đến toàn bộ cán bộ công chức, người lao động kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2021.
Xác định năm 2021 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước nhưng tập thể quyết tâm tiếp tục duy trì thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Lãnh đạo đơn vị đề ra các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 như sau:
 (i) Triển khai kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021 trên cơ sở Kế hoạch của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định Ban hành chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THHC năm 2021; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ do Tổng cục THADS, Cục THADS thành phố giao; Tổ chức tự kiểm tra toàn diện công tác thi hành án;
 (ii)Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm về kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án, giảm đến mức thấp nhất các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản. Tập trung giải quyết dứt điểm theo quy định các vụ việc bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính phát sinh trong hoạt động THADS;
(iii) Tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến các khoản thu nộp ngân sách nhà nước; các khoản thi hành án cho các tổ chức tín dụng ngân hàng; Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi.
(iv) Tập trung xác minh phân loại án, làm thủ tục xét miễn giảm thi hành án khi đủ điều kiện; các vụ việc thi hành án dân sự trong hình sự ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại Chi cục; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với Cán bộ, công chức tại đơn vị theo tinh thần chỉ thị số 05-CT/TW /.
 

Các tin đã đưa ngày: