Sign In

Công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình vượt qua khó khăn, vững bước phát triển.

14/01/2021

Công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình vượt qua khó khăn, vững bước phát triển.
Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và quận Tân Bình nói riêng có nhiều biến động. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tạo ra những khó khăn, tác động tiêu cực đến công tác tổ chức Thi hành án dân sự, trong khi đó, Tân Bình là quận nội thành có diện tích tự nhiên rộng, dân số đông, kinh tế phát triển, được đánh giá là đơn vị có số lượng việc thụ lý cao, giá trị phải thi hành án lớn, có nhiều hồ sơ tương đối phức tạp. Trước những thách thức nêu trên, ngay từ đầu năm Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình  (THADS) đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020, trong đó tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Với đặc thù của công tác tổ chức THADS là lĩnh vực nhạy cảm, có khả năng phát sinh tiêu cực, khiếu nại, trong quá trình giải quyết thi hành án đồng thời thực hiện chủ trương của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS thnfh phố về cải cách hành chính, Chi cục đã công khai các quy định, quy trình về THADS để mọi người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện được một cách dễ dàng; không gây khó khăn cho công dân trong tiếp cận thông tin. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện các thủ tục trong THADS qua trực tuyến, điện thoại, fax, email... bằng nhiều hình thức; tăng cường các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, các trang thông tin chính thống của quận... để người dân thuận lợi tiếp cận; niêm yết số điện thoại các Chấp hành viên, Lãnh đạo Chi cục, lịch tiếp công dân, đường dây nóng của đơn vị... để sẵn sàng hỗ trợ đương sự khi có yêu cầu cũng như tiếp nhận các phản ánh để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.
Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên trên; thực hiện công khai, dân chủ các mặt công tác nhất là trong công khai tài chính, mua sắm tài sản, quy hoạch cán bộ, các chính sách cho cán bộ công chức và người lao động theo đúng quy định cho toàn thể công chức, người lao động của đơn vị; Xây dựng và thực hiện các quy trình, quy chế trong các mặt hoạt động; Nâng cao vai trò của kiểm tra và tự kiểm tra, phòng chống tiêu cực, tham nhũng; Phát huy vai trò của người đứng đầu, tính nêu gương của đảng viên, của lãnh đạo đơn vị; Kịp thời triển khai các chỉ đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận về công tác tổ chức thi hành án dân sự; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ trực tuyến trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự
Theo số liệu báo cáo của đơn vị, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về việc đạt tỉ lệ 82.24% (tăng 7.25%) so với năm 2019, vượt 2.24% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao; tiền đạt tỉ lệ 40.98%, vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 2.98%; Đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước đạt tỷ lệ 88.95% về việc và 90.65% về tiền. So với năm 2019, tăng 24.36% về việc và tăng 2.32% về tiền; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt tỷ lệ 33.33% về việc và 57.45% về tiền. So với năm 2019 tăng 55.56% về việc, tăng 154.43% về tiền.

 
Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, UBND 15 phường trên địa bàn quận ngày càng chặt chẽ, thống nhất. Kết quả xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án đã từng bước đi vào thực chất, phản ánh trung thực, khách quan hiệu quả hoạt động tổ chức thi hành án. Công tác kiểm tra đã phát huy được hiệu quả, hoạt động quản lý hành chính, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, khắc phục nhiều hạn chế.
Với những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động Chi cục trong năm qua, Chi cục đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, nhiều cá nhân được Cục trưởng Cục THADS Thành phố tặng Giấy khen.
Năm 2021, công tác thi hành dân sự được dự báo sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Phát huy những kết quả đã đạt được, tập thể công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực không ngừng phấn đấu hơn nữa, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi tất cả nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành một trong những lá cờ đầu của Thi hành án dân sự Thành phố./.
 

Các tin đã đưa ngày: