Sign In

Chi Cục thi hành án dân sự Quận 1 góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn

26/05/2021

Chi Cục thi hành án dân sự Quận 1 góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn
Trong những năm qua, đi đôi với sự phát triển kinh tế của Thành phố, cũng làm phát sinh nhiểu tranh chấp quan hệ dân sự - kinh tế dẫn đến số lượng thi hành án về việc, về tiền ngày càng tăng, các vụ việc phức tạp ngày càng nhiều. Đây cũng là thách chức không nhỏ cho Ngành thi hành án Thành phố. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND-UBND quận trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS tại địa phương, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban lãnh đạo đơn vị, Chi cục THADS quận 1 đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Quận 1 là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao, nhưng cũng đồng nghĩa công tác THADS cũng gặp nhiều khó khăn, phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2018, trong số việc có điều kiện giải quyết là 3.205 việc đã giải quyết xong 2.545 việc, đạt tỷ lệ 79,41% vượt 6,41% so với chỉ tiêu được giao. Trong số tiền có điều kiện giải quyết trên 1.869 tỷ đồng đã giải quyết xong trên 1.104 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 59,08% vượt 25,58% so với chỉ tiêu được giao. Thu nộp Ngân sách nhà nước trên 21 tỷ đồng. Chi cục đã được Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

     

Một số hình ảnh hoạt động của Chi cục THADS Quận 1
 

Năm 2019, trong số việc có điều kiện giải quyết là 3.085 việc đã giải quyết xong 2.418 việc đạt tỷ lệ 78,38% vượt 3,88% so với chỉ tiêu được giao. Trong số tiền có điều kiện giải quyết trên 1.332.tỷ đồng đã giải quyết xong trên 605 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 44,68%, vượt 11,18% so với chỉ tiêu được giao. Thu nộp Ngân sách Nhà nước trên 27 tỷ đồng. Chi Cục đã được Cục THADS Thành phố công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
Năm 2020, trong số 2.519 việc có điều kiện thi hành đã thi hành xong 2.097 việc, đạt tỷ lệ 83,25%, vượt 2,75% so với chỉ tiêu được giao. Trong số tiền có điều kiện giải quyết trên 1.126 tỷ đồng, đã giải quyết xong trên 528 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 46,88%, vượt 7,88% so với chỉ tiêu được giao. Thu nộp Ngân sách nhà nước trên 24 tỷ đồng. Được Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tặng cờ thi đua Ngành Tư pháp.
Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác THADS, Quận ủy Quận 1 đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, hành chính. Thường trực Quận ủy, HĐND-UBND Quận luôn quan tâm phối hợp tốt với Cục THADS thành phố trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ có đủ năng lực, phẩm chất để đủ điều kiện đáp ứng công việc đòi hỏi ngày càng cao. Ban Chỉ đạo thi hành án cũng tham mưu với lãnh đạo quận chỉ đạo ban hành nhiều quy chế phối hợp trong công tác thi hành án như quy chế phối hợp thông báo, xác minh, cưỡng chế của các cơ quan, đơn vị và phòng ban trên địa bàn thuộc quản lý của quận. Cùng với đó, Ban chỉ đạo Thi hành án cũng đặt biệt quan tâm công tác thi hành án, kịp thời chỉ đạo các vụ cưỡng chế có huy động lực lượng để giải quyết dứt điểm các vụ án khó tồn đọng nhiều năm.

Đồng chí Nguyễn Tiến Huy - Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 1 phát biểu
tại Hội nghị sơ kết công tác THADS, th
eo dõi án hành chính năm 2021 của Cục THADS TP.HCM
 

Trên cơ sở chỉ đạo phối hợp của Thường trực Quận ủy, HĐND-UBND quận, các cơ quan trong khối nội chính xây dựng quy chế phối hợp trong công tác thi hành án, đảm bảo tham mưu tốt cho Thường trực Quận ủy và Ủy ban quận, chỉ đạo các vụ việc cưỡng chế phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đảm bảo hiệu quả đúng quy định pháp luật.
Chi cục Thi hành án dân sự có kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi hành ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng chấp hành viên, cấp ủy chỉ đạo Ban lãnh đạo làm tốt vai trò tham mưu công tác thi hành án dân sự tại địa phương; Chú trọng nâng cao việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, đó là ứng dụng thành công có hiệu quả phần mềm quản lý thi hành án, thực hiện quy trình hỗ trợ trực tuyết và một cửa, thực hiện việc quản lý tang tài vật bằng mã vạch nên việc xử lý tang tài vật rất nhanh, chính xác, khoa học.
Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, tập thể Chi cục THADS quận 1 đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu do Ngành, địa phương giao, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững ổn định kỹ cương, trật tự an toàn xã hội, cùng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành Đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình./.

                                                                                                             Chi cục THADS Quận 1

Các tin đã đưa ngày: