Sign In

Chi cục THADS thành phố Thủ Đức Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

11/06/2021

Chi cục THADS thành phố Thủ Đức Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thực hiện cuộc vận động về đóng góp quỹ vacxin chống COVID -19, do Mặt trận Tổ quốc thành phố Thủ Đức vận động CBCC đóng góp. Với tinh thần cả nước chung tay chống dịch, Lãnh đạo, công chức, người lao động của Chi cục đã cùng chung tay đóng góp với tinh thần tự giác, tự nguyện được tổng số tiền là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) và đã chuyển nộp vào tài khoản của Mặt trận tổ quốc TP Thủ Đức trưa ngày 08/6/2021.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Cùng với các đơn vị Thi hành án dân sự (THADS) toàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chi cục THADS thành phố Thủ Đức đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-CCTHADS về thành lập Tổ an toàn COVID-19 theo đó để triển khai, thực các công tác phòng, chống COVID-19 một cách hiệu quả nhất.

Lãnh đạo Chi cục quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động của Chi cục tiếp tục thực hiện nghiêm các Văn bản triển khai của các cấp, ngành và địa phương, Văn bản 5950/CTHADS-VP ngày 28/5/2021, Văn bản số 9606/CTHADS-VP ngày 31/5/2021 của Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp đó, nhằm thực hiện các biện pháp phù hợp trong đợt cao điểm kiểm soát dịch bệnh COVID-19  theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Cục THADS thành phố đã tiến tục ban hành về việc thực hiện theo tinh thần nội dung của Văn bản bản số 1803/UBND-VX ngày 03 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục đã lập tức bố trí phân công nhiệm vụ cho từng công chức theo nội dung yêu cầu của Cục THADS thành phố.

Chi cục THADS thành phố Thủ Đức đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15 nên đã bố trí không quá 1/2 số lượng công chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công. Tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị mà bố trí công chức, người lao động phù hợp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại công sở; Tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Các công chức thực hiện làm việc tại nhà có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho Thủ trưởng đơn vị thông qua sử dụng công nghệ thông tin; mở điện thoại di động 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra mail, Zalo, chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của Thủ trưởng đơn vị, hoàn thành đúng tiến độ được giao; không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 (hàng ngày, Chi cục có cập nhật thường xuyên tình hình dịch COVID-19 và báo cáo về Cục THADS thành phố theo đúng quy định).

Song song với việc chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành và địa phương, Chi Cục THADS thành phố Thủ Đức đã tiến hành cho phun khử trùng cơ quan đối với trụ sở Chi cục THADS Quận 2 (cũ) và Chi cục THADS quận Thủ Đức (cũ) do có cán bộ công chức là đối tượng tiếp xúc F3, F4 trên địa bàn Thành phố Thủ Đức (công chức Chi cục THADS thành phố Thủ Đức hiện vẫn làm việc tại 3 địa điểm: Chi cục THADS Quận 2, 9 và Thủ Đức cũ); thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động về đóng góp quỹ vacxin chống COVID-19, do Mặt trận Tổ quốc thành phố Thủ Đức vận động CBCC đóng góp. Với tinh thần cả nước chung tay chống dịch, Lãnh đạo, công chức, người lao động của Chi cục đã cùng chung tay đóng góp với tinh thần tự giác, tự nguyện được tổng số tiền là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) và đã chuyển nộp vào tài khoản của Mặt trận tổ quốc TP Thủ Đức trưa ngày 08/6/2021.

Với sự chung sức, đồng lòng của lãnh đạo và cán bộ công chức, người lao động của Chi cục THADS thành phố Thủ Đức, tin rằng Chi cục sẽ làm tốt công tác phòng chống dịch tại đơn vị mình, góp phần chung tay cùng với chính phủ và nhân dân cả nước đẩy lùi dịch COVID-19./.
                                                                                                                        Cẩm Tú

 

Các tin đã đưa ngày: