Sign In

Chi cục THADS Quận 7: Nỗ lực phấn đấu giữ vững danh hiệu thi đua

09/05/2022

Chi cục THADS Quận 7:  Nỗ lực phấn đấu giữ vững danh hiệu thi đua
Sau một năm nhiều biến động, trong bối cảnh hết sức khó khăn, sau biến động của đại dịch Covid 19, Chi cục THADS Quận 7 cùng như các cơ quan THADS khác trên toàn thành phố Hồ Chí Minh đã luôn chủ động, nỗ  lực, cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm đã bám sát các quy định, hướng dẫn chỉ đạo của các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương, chủ động đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh dịch bệnh, đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022.
Ngay từ đầu năm, công tác thi hành án dân sự năm 2022 đã được triển khai đồng bộ và đôn đốc thực hiện có hiệu quả; Tiến độ thực hiện chỉ tiêu nhiệm được duy trì đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ; Không có trường hợp phải thi hành án hành chính; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt, trong kỳ chỉ nhận 01 đơn khiếu nại đã giải quyết xong; Công tác tài vụ, kho, quỹ được thực hiện nghiêm theo quy định, không có trường hợp xâm tiêu tiền thi hành án, mất mát, hư hỏng tài sản; Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự được thực hiện tốt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, Uỷ ban và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự quận 7; Công tác phòng, chống tham nhũng có kế hoạch cụ thể và thực hiện nghiêm túc.
Xác định rõ mục tiêu trên, thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Quận 7 luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh, các cấp, ngành tài địa phương phát động, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác THADS cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, lãnh đạo Chi cục quán triệt ngày nào cũng là ngày thi đua để về đích có hiệu quả nhằm khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các mặt, lĩnh vực công tác; xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động phong trào thi đua định kỳ, đột xuất theo đúng kế hoạch cấp trên giao. Theo đó, chú trọng phát động thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác. Các phong trào thi đua được tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng và ra sức thi đua thực hiện.
Thường xuyên, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, qua đó công tác THADS trên địa bàn quận 7 trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả cao, số lượng việc, tiền thi hành xong tăng so với năm trước. Thường xuyên, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, qua đó công tác THADS trên địa bàn quận 7 trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả cao, số lượng việc, tiền thi hành xong tăng so với năm trước. Mặc dù trong năm 2021, kết quả đã thi hành xong:1.855 việc/581.683.793 nghìn đồng, (thi hành xong về việc đạt 66.92% còn thiếu 15.68 % so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao, thi hành xong về tiền 42.82% đạt chỉ tiêu của Tổng cục giao cả năm 2021 nhưng trong 06 tháng năm 2022, thi hành xong về việc tỉ lệ 51.79%, thi hành xong về tiền đạt 59.60 %).
Theo lãnh đạo Chi Cục THADS Quận 7: Chi cục luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục THADS thành phố, Thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 7; sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, Đảng ủy, Ủy ban và Công an các phường; đặc biệt là vai trò của Ban Chỉ đạo THADS quận. Tuy nhiên, công tác này cũng gặp không ít khó khăn do chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngày một cao, lượng án thụ lý tăng, các vụ việc thi hành án phát sinh nhiều, tính chất phức tạp và việc phối hợp trong điều kiện “bình thường mới”. Do đó, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng là rất quan trọng, cần thiết. Thời gian tới, Chi cục tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị theo hướng sâu sát, cụ thể và quyết liệt. Phân công, phân nhiệm rõ ràng trong ban lãnh đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ then chốt, tạo tính đồng thuận, đoàn kết cùng nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Tăng cường công tác xác minh và phân loại án, tập trung giải quyết các vụ việc có tài sản đảm bảo, có điều kiện nhưng chưa thi hành và án liên quan đến ngân hàng, tổ chức tín dụng và  kinh tế, tham nhũng; Tập trung xác minh, thông báo và xử lý dứt điểm các vụ việc có thể thi hành xong, nâng cao chỉ tiêu thi hành án; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc với tinh thần trách nhiệm, nâng cao thái độ phục vụ nhân dân; Duy trì công tác kiểm tra, tự rà soát kết quả, hồ sơ thi hành án, tự khắc phục các tồn tại trong công tác chuyên môn, đảm bảo chính xác về số liệu hồ sơ và số liệu thống kê báo cáo, tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục thi hành án.
Bên cạnh đó, Cấp ủy, Lãnh đạo Chi cục THADS Quận 7 luôn chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của  các cấp lãnh đạo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, THAHC; Chủ động tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS Quận trong công tác chỉ đạo thực hiện phối hợp về THADS của các ban, ngành trên địa bàn.
Tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM và Đảng bộ Quận 7, đặc biệt là Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tiếp tục thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong mỗi công chức.
Tập thể Lãnh đạo, công chức người lao động của Chi cục THADS Quận 7 tin tưởng với sữ nỗ lực, quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, Chi cục sẽ xứng đáng với sư tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo các cấp, tạo động lực tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
                                                                                                                                                  Cẩm Tú
 

Các tin đã đưa ngày: