Sign In

Bình Chánh: Cưỡng chế vụ “biến đất mượn thành sở hữu riêng hơn 30 năm”

26/05/2022

Bình Chánh: Cưỡng chế vụ “biến đất mượn thành sở hữu riêng hơn 30 năm”
Sáng 26/5, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Bình Chánh đã phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức cưỡng chế vụ “Biến đất mượn thành sở hữu riêng hơn 30 năm”.
Để thi hành Bản án số 125/2019/DSPT ngày 25.02.2019 của Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) về “tranh chấp quyền sử dụng đất”. Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Bình Chánh đã tổ chức cưỡng chế buộc bà Nguyễn Thị Lan, bà Lê Thị Xuân Thanh, bà Lê Thị Mai Linh, ông Nguyễn Tiến Hùng và bà Nguyễn Thị Tú Diễm (gọi tắt là bên phải thi hành án) trả lại phần đất có diện tích 187,8m2 và căn nhà số C1/11 ấp 3, thuộc một phần thửa 214 (Thửa (BK) phân chiết 214-1), tờ bản đồ số 10 tại ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM cho bên được thi hành án là Bà Phạm Thị Lợi (là người cho mượn đất từ năm 1988)
Để tổ chức thi hành bản án của Tòa án, năm 2019, do bên phải thi hành án không tự nguyện thi hành án nên Chi cục THADS huyện Bình Chánh đã có thông báo cưỡng huy động lực lượng để trả lại bà Phạm Thị Lợi phần đất có diện tích nhà, đất theo nội dung án tuyên. Tuy nhiên, tại thời điểm đó (ngày 14/10/2019) Chi cục nhận được văn bản về việc yêu cầu hoãn thi hành án số 29/2019/HTHA-DS ngày 10/10/2019 của Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, Chi cục THADS huyện Bình Chánh đã ra Quyết định hoãn cưỡng chế và toàn bộ văn bản, giấy tờ đều  được Chi cục tống đạt hợp lệ cho bên được thi hành án và bên phải thi hành án và những người có liên quan theo quy định pháp luật.
 
     
 
Ngày 15/01/2020. đã hết thời gian hoãn thi hành án, Chi cục lại tiếp tục tổ chức thi hành bản án, nhưng bên phải thi hành án vẫn không tự nguyện thi hành. Tiếp đó ngày 05/3/2020, Chi cục nhận được Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm số 113/TB-TA ngày 27/02/2020 của TAND cấp cao tại TP.HCM có nội dung: “…Như vậy, bà Nguyễn Thị Lan sử dụng phần đất có nguồn gốc của gia đình bà Phạm Thị Lợi mà không thông qua giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không có quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên việc xác lập quyền sử dụng đất của bà Lan chỉ thông qua giấy ủy quyền của bà Lợi là không có căn cứ pháp lý. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Thị Lợi là có căn cứ.
 
      
Địa điểm tiến hành cưỡng chế
 
Quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục THADS đã nhiều lần tổ chức tiếp bên phải thi hành án để giải thích, giải đáp theo đơn xin tạm hoãn thi hành án liên quan đến khiếu nại của chính bên phải thi hành án là ông(bà) Nguyễn Thị Lan, Lê Văn Cu (Dũng), Nguyễn Tiến Hùng”. Do vụ việc thuộc thẩm quyền của Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh vì vậy Quyết định số 3173/CTHADS-GQKNTC và Quyết định số 3174/CTHADS-GQKNTC cùng ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan và của ông Nguyễn Tiến Hùng với nội dung là Không chấp nhận khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan và ông Nguyễn Tiến Hùng…đó là cơ sở để Chi cục THADS Bình Chánh k hoãn Thi hành án. Tổng cục THADS đều thống nhất với nội dung giải quyết khiếu nại của Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh.
 
      

Ngày 19/3/2021, Chi cục đã ban hành Thông báo về việc tự nguyện di dời tài sản trên đất để giao nhà, đất số 747/TB-THADS và thực hiện việc tống đạt cho bên phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định nhưng tới ngày 04/3/2022 bên phải thi hành án vẫn chưa thực hiện việc tự nguyện thi hành án
Sau khi xin ý kiến của Ban chỉ đạo Thi hành án huyện, Chi cục THADS huyện Bình Chánh đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế để bàn giao tài sản nhà, đất cho nguyên đơn theo đúng quy định. Để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án, ngày 18/4/2022, Chi cục đã có công văn gửi Công an huyện Bình Chánh về việc cung cấp thông tin và trao đổi ý kiến về việc cưỡng chế có huy động lực lượng đối với các ông (bà) Nguyễn Thị Lan, bà Lê Thị Xuân Thanh, bà Lê Thị Mai Linh, ông Nguyễn Tiến Hùng và bà Nguyễn Thị Tú Diễm tại địa chỉ: C1/11 ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và ngày 21/4/2022, Công an huyện Bình Chánh đã có công văn thống nhất với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh về tổ chức triển khai, thực hiện công tác cưỡng chế thi hành án dân sự đối với bên phải thi hành án trên tại địa chỉ: C1/11 ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
 
      
 
Tại buổi cưỡng chế, bà Nguyễn Thị Lan, bà Lê Thị Xuân Thanh, bà Lê Thị Mai Linh, ông Nguyễn Tiến Hùng và bà Nguyễn Thị Tú Diễm vắng mặt không lý do mặc dù đã được thông báo hợp lệ. Lực lượng cưỡng chế đã tiến hành mở phá khóa và kiểm đếm niêm phong tài sản của bên phải thi hành án chuyển về kho của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh.
Tới 11 giờ cùng ngày, buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn, thành công, giúp Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án./.
                                                                                                                       
 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: