Sign In

Chi bộ THADS Quận 3: Quán triệt, triển khai Văn kiện Đại hội và Chương trình hành động của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

30/05/2022

Chi bộ THADS Quận 3: Quán triệt, triển khai Văn kiện Đại hội và Chương trình  hành động của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Vừa qua, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Quận 3 phối hợp với Chi bộ Tòa án nhân dân (TAND) Quận 3 tổ chức buổi học tập, quán triệt và triển khai Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 09 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Toàn thể đảng viên 02 Chi bộ đều tham dự đầy đủ. Báo cáo viên Đoàn Thanh Hải - Ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Quận 3 trực tiếp triển khai các nội dung trên
Tại buổi học tập đồng chí Đoàn Thanh Hải đã phổ biến, quán triệt tóm tắt nội dung Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 09 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng ta, nêu ra thời cơ và những thách thức đan xen trong bối cảnh mới của đất nước. Bên cạnh đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.
Thông qua buổi học tập, cán bộ Đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương của Đảng thể hiện trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 09 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Việc tổ chức những buổi học tập như trên có ý nghĩa rất quan trọng nhằm kịp thời cung cấp những thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, giúp Đảng viên nhận thức rõ hơn những thành quả đã đạt được, những thách thức phải đối mặt trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng người cán bộ, công chức, Đảng viên bảo đảm về phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống, tuyệt đối không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm, qua đó tích cực góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao./.
                                                                                                                                        Kiều Oanh

Các tin đã đưa ngày: