Sign In

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến Ngân hàng Vietinbank tại Thành phố Hồ Chí Minh

15/09/2015

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến Ngân hàng Vietinbank tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 12 tháng 9 năm 2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành liên quan đến Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (được gọi là Vietinbank).
Các cơ quan Thi hành án dân sự tại Thành phố có Cục trưởng Nguyễn Văn Lực, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục, các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện và các Chấp hành viên đang trực tiếp giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.
           Về phía Vietinbank có ông Lê Đức Thọ- Tổng giám đốc Vietinbank cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc và đại diện các Chi nhánh Vietinbank tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ trì hội nghị, đồng chí Tổng cục trưởng nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị là thực hiện hiện Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự, đồng thời việc chỉ đạo, tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến ngân hàng thương mại nói chung, ngân hàng Vietinbank nói riêng là thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Tư pháp về tập trung xử lý nợ xấu, góp phần ổn định nền kinh tế đất nước. Vì vậy, các cơ quan thi hành án dân sự, các Chấp hành viên phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Thời gian qua, đã có sự phối hợp khá tốt giữa cơ quan thi hành án dân sự và ngân hàng trong giải quyết các vụ việc thi hành nhưng vẫn còn có lúc, có nơi, có vụ việc còn hạn chế trong hoạt động phối hợp dẫn đến một số vụ việc thi hành án liên quan đến ngân hàng còn chậm chễ, kết quả chưa cao.
          Được sự phân công của Cục trưởng, đồng chí Phó cục trưởng Phạm Thị Thanh Loan đã báo cáo kết quả, tình hình giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến ngân hàng Vietinbank trên địa bàn thành phố. Sau đó, trên cơ sở báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong từng vụ việc của các Chi nhánh Vietinbank, đồng chí Cục trưởng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Cục Thi hành án dân sự báo cáo kết quả giải quyết, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết. Những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án đã được Tổng cục trưởng, Cục trưởng kịp thời chỉ đạo biện pháp giải quyết và chấn chỉnh đối với những hạn chế, tồn tại.
          Ông Lê Đức Thọ- Tổng giám đốc Vietinbank chỉ đạo các Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh phải chủ động, trực tiếp làm việc với cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên trong tổ chức thi hành; đồng thời nghiêm khắc, phê bình, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các Chi nhánh trong hoạt động phối hợp.
          Kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng cục trưởng đánh giá cao kết quả thi hành án các vụ việc thi hành án liên quan đến Vietinbank tại địa bàn Thành phố, tuy còn tồn tại một số thiếu sót nhưng không xảy ra hiện tượng những nhiễu hoặc cố ý kéo dài việc thi hành án. Đồng thời Tổng cục trưởng cũng chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự, các Chấp hành viên và các Chi nhánh Vietinbank phải chủ động, tăng cường hoạt động phối hợp hơn nữa để tập trung xử lý các vụ việc thi hành án liên quan đến Vietinbank có khó khăn, vướng mắc hoặc kéo dài nhiều năm.
       Thay mặt ngành Thi hành án dân sự Thành phố, Cục trưởng Nguyễn Văn Lực cam kết trước Tổng cục trưởng về việc tiếp tục, tăng cường chỉ đạo các Chi cục thi hành án dân sự và các Chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành án nói chung và các vụ việc liên quan đến ngân hàng thương mại nói riêng; đồng thời tiếp tục duy trì các giải pháp như: lựa chọn Chấp hành viên, yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, tổ chức đối thoại giữa Chấp hành viên và ngân hàng …v…v… để góp phần đảm bảo việc tổ chức thi hành án được tiến hành khách quan, đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, Bộ Tư pháp về xử lý nợ xấu.
          Đại điện Vietinbank- ông Lê Đức Thọ phát biểu cám ơn đồng chí Tổng cục trưởng và các cơ quan Thi hành án dân sự tại Thành phố thời gian quan đã chủ động, tích cực tổ chức các vụ việc thi hành án liên quan đến Vietinbank trong thời gian qua và chỉ đạo các Chi nhánh Vietinbank tại Thành phố cần tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để tháo gỡ khó khăn trong việc xử lý các tài sản thế chấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ các vụ việc thi hành án.

Các tin đã đưa ngày: