Sign In

Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ

08/04/2022

Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ
 
Sáng 07.4, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp giao ban quận huyện tháng 4 năm 2022. Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hoà tham dự và chủ trì hội nghị.
 Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục THADS thành phố, trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện và thành phố Thủ Đức
Năm 2021, trong bối cảnh hết sức khó khăn, khi đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nhưng các cơ quan THADS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có những nỗ lực, cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bám sát các quy định của pháp luật, hướng dẫn chỉ đạo của các cấp ngành từ trung ương đến địa phương, thi hành án TP.HCM đã chủ động đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh dịch bệnh, đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022, thể hiện vai trò đầu tàu của ngành THADS cả nước; tiếp tục khẳng định vị thế, tầm quan trọng của công tác THADS. Kết quả đạt được của toàn hệ thống cơquan THADS trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh góp phần quan trọng vào kết quả đạt được của toàn hệ thống THADS.
 

Theo báo cáo sơ bộ, tính tới 31/3/2022 ( tính theo năm thi đua). Về việc: Tổng số giải quyết là 67.541 việc đạt 43,58%, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 39.417 việc, số thi hành xong là 17.179 việc, Vượt 2,83% so với chỉ tiêu tiến độ 6 tháng năm 2022 (40,75%). Về tiền: Tổng số giải quyết là 108.895.798.288.243 đồng trong đó: Số có điều kiện thi hành là 59.015.159.276.285 đồng, số thi hành xong là 15.069.989.933.101 đồng đạt 25,54%, vượt 5,49% so với chỉ tiêu tiến độ 6 tháng năm 2022 (20,05%).
Về kết quả thi hành của một số nhiệm vụ khác: Án tín dụng, ngân hàng (thi hành xong 119 việc, tương đương 574.242.131.000 đồng); Về thu hồi khoản thu cho ngân sách Nhà nước ( kết quả đã giải quyết được 15.699 việc tương đương số tiền là 5.878.426.601.000 đồng); Về thi hành án phần dân sự trong các bản án, quyết định hình sự đối với người đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam (đã thi hành xong 2.194 việc, thu được số tiền là 3.862.038.133.000 đồng)…. Đặc biệt, về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã đạt được kết quả tích cực, cụ thể: tổng số việc đã thi hành xong 31 việc, đạt tỷ lệ 17,51% tương ứng với số tiền là 8.436.482.808.000 đồng, đạt tỷ lệ 24,34% trên số có điều kiện thi hành.

Phó cục trưởng Cục THADS thành phố Phạm Huy Hoàng 
 
Trong thời gian qua, bên cạnh những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp thì Cục THADS cũng phải đối mặt với rất nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện nay Cục THADS đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định tình hình và triển khai có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác và đã được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng trong việc gắn kết, củng cố sự đoàn kết, khả năng quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức công việc của đồng chí Quyền Cục trưởng, đặc biệt là trong công tác khích lệ, động viên đội ngũ Chấp hành viên, công chức nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ; tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Thành phố, phối hợp tốt với sở, ban ngành địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Cũng tại Hội nghị giao ban, Cục Thi hành án dân sự thành phố cũng quán triệt lại những nội dung phát động phong trào thi đua chào mừng 76 năm Ngày truyền thống THADS. Nhằm động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi công chức, người lao động trong toàn Hệ thống THADS Thành phố phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao. Nâng cao kết quả THADS về việc và về tiền, công tác theo dõi thi hành án hành chính, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, thực hiện tốt các mặt công tác khác. Kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua này.
Nội dung phát động phong trào thi đua cũng yêu cầu: Các hoạt động thi đua phải bảo đảm thiết thực, lành mạnh; huy động được sự tham gia của các tập thể và cá nhân trong toàn Hệ thống nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; quan tâm khen thưởng hợp lý đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ, quan tâm đến công chức, người lao động làm nhiệm vụ ở nơi khó khăn, vùng xa của Thành phố.
 
Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghi
 
Quyền cục trưởng Nguyễn Văn Hoà biểu dương các đơn vị đã có kết quả, thành tích trong 6 tháng đầu năm 2022, 14 đơn vị đạt cả 2 chỉ tiêu; 10 đơn vị đạt một chỉ tiêu. có thể thấy, toàn hệ thống Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã có bước chuyển rõ rệt, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết qủa đạt được, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, Quyền Cục trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:
(i) Thích ứng linh hoạt trạng thái bình thường mới, bám sát các hướng dẫn của các cấp, ngành về công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19, hướng dẫn điều hành công việc một cách linh hoạt, thực hiện được các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong khi vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch;
(ii) Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công  tác; Phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, chỉ đạo, điều hành sát sao công việc, Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, duy trì, củng cố sự đoàn kết nội bộ;
(iii) Thường xuyên cập nhật, quán triệt các quy định của pháp luật về THADS và các lĩnh vực có liên quan để áp dụng chính xác, hiệu quả. Kịp thời báo cáo về các khó khăn, vướng mắc phát sinh để được xem xét, chỉ đạo giải quyết; Tổ chức giao ban giữa các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục để đề ra tiến độ, biện pháp để tổ chức thi hành hiệu quả, tuyệt đối khôgn để tình trạng chậm tiến độ thi  hành, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo Lãnh đạo Cục để có chỉ đạo kịp thời. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhất là các biện pháp nhằm giải quyết đối với các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài. Trú trọng án kinh tế tham nhũng, đặc biệt là những vụ án  thuộc Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, đặc biệt là các vụ việc phức tạp

 


 
(iv) Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp chấn chỉnh các sai sót và xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; Việc chấp hành của các đơn vị  thời hạn gửi các loại báo cáo, theo quy định; chế độ sử dụng văn bản điện tử, rà soát tham mưu cho lãnh đạo Cục, kiến nghị về chế độ báo cáo đối với Tổng cục THADS cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
(v) Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02  năm 2022  của Bộ Tư pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (có hiệu lực từ ngày 25/3/2022) tới toàn thể Công chức thuộc đơn vị để thực hiện đúng quy định./.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Cẩm Tú

 

Các tin đã đưa ngày: