Sign In

TP. HỒ CHÍ MINH Cục Thi hành án dân sự tập huấn công tác quy hoạch cán bộ

18/08/2022

TP. HỒ CHÍ MINH Cục Thi hành án dân sự tập huấn công tác quy hoạch cán bộ

Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ.
 
Sáng 17.8, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cục Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức tập huấn về công tác quy hoạch cán bộ cho Lãnh đạo phụ trách công tác tổ chức, công chức trực tiếp tham mưu về công tác quy hoạch của các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS quận, huyện, thành phố trực thuộc. Phó Cục trưởng Trần Phương Hồng chủ trì Hội nghị.
 
  

Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ.
Nhằm cụ thể hoá Kế hoạch số 1415/KH-TCTHADS ngày 16/5/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự về xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Hệ thống THADS giai đoạn 2026 - 2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026, Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch số 10609/CTHADS-TCCB. ngày 31/5/2022 về triển khai các nội dung của Kế hoạch số 1415/KH-TCTHADS
Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc Cục THADS và các Phòng chuyên môn thuộc Cục đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ gắn bó mật thiết với nhân dân. Quy hoạch nhằm định hướng sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tại, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 
  

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên (lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục) thông tin những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, kế hoạch của Tổng cục Thi hành án dân sự về những nội dung liên quan đến công tác quy hoạch,  cơ sở pháp lý, công tác triển khai thực hiện, quy trình thực hiện (Kế hoạch số 1415/KH-TCTHADS ngày 16/5/2022 của Tổng cục THADS về xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan THADS giai đoạn 2026-2031 và rà soát, bổ sung giai đoạn 2021-2026; Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ)
 

Các đại biểu tham dự cũng có nhiều ý kiến trực tiếp nêu về các tình huống phát sinh trong quá trình rà soát, thực hiện quy hoạch và đã được Phòng Tổ chức cán bộ trả lời và hướng dẫn kịp thời.
Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Phó cục trưởng Trần Phương Hồng quán triệt một số nội dung quan trọng của việc thực hiện đúng quy hoạch cán bộ, yêu cầu các đơn vị phải nghiên cứu rất kỹ các văn bản pháp luật; phân loại, làm rõ từng bước, từng giai đoạn, trước hết là giai đoạn 2021-2026 từ việc giữ nguyên quy hoạch, rà soát bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch thì cần làm những nội dung gì để đúng quy định pháp luật, các đối tượng nào được đưa vào quy hoạch, bám sát toàn bộ nội dung hướng dẫn của Tổng cục THADS để thực hiện.
 Thông qua việc tập huấn, giúp cho thủ trưởng các đơn vị, công chức tham mưu làm công tác quy hoạch thực hiện việc rà soát, lập hồ sơ quy hoạch đúng theo hướng dẫn, đảm bảo tiến độ thời gian./.
                                                                                                                    Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: