Sign In

Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh giao ban công tác tài chính kế toán 10 tháng đầu năm 2022

19/08/2022

Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh giao ban công tác tài chính kế toán 10 tháng đầu năm 2022
 Chiều ngày 16.8, Tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh, Cục THADS thành phố đã tổ chức giao ban công tác tài chính kế toán nhằm tăng cường hơn nữa việc thực hiện các hoạt động tài chính kế toán toàn thành phố. Phó Cục trưởng Trần Phương Hồng tham dự và chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài Chính, các kế toán viên thuộc Cục; Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán và kế toán viên các Chi cục THADS quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

 
Phòng Kế hoạch - Tài chính Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện công tác kế hoạch, thống kê kế toán; công tác tài chính, kế toán; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại cơ quan; quản lý kho vật chứng... qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý hành chính; tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong công tác tài chính kế toán.
       

Tại Hội nghị giao ban, Phó Cục trưởng Trần Phương Hồng quán triệt các đơn vị: Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án và tài chính kế toán ngân sách; quan tâm đến vấn đề xử lý tiền do trại giam chuyển về cho các cơ quan thi hành án; quan tâm công tác quản lý kho, xử lý vật chứng; phải đảm bảo việc quản lý và thu chi tiền ngân sách đúng quy định pháp luật, cụ thể:
 (i) Lưu ý đối với công tác tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án:
Thực hiện việc kiểm kê sổ sách theo mẫu (kho và kế toán độc lập…) bố trí nhân sự hỗ trợ hợp lý, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị; Thu chi đảm bảo quy trình, hạch toán đầy đủ nghiệp vụ phát sinh, khai báo, nộp tiền vào NSNN theo đúng quy định;  Lưu trữ, phát hành biên lai, báo cáo các đơn vị có liên quan theo mẫu mới; Sử dụng phần mềm kế toán MISA panda: đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu; Báo cáo tự kiểm tra đúng thời gian, biểu mẫu và khắc phục triệt để các lỗi đã tự phát hiện ra …
 
(ii) Lưu ý đối với công tác tài chính kế toán ngân sách:
Yêu cầu các các đơn vị phải bám sát các quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán, quán triệt các văn bản: Thực hiện nghiêm các văn bản: 13541/CTHADS-KHTC ngày 21/7/2022 của Cục Thi hành án dân sự về việc thu hồi và giữ lại 40% phí thi hành án để tạo nguồn cải cách tiền lương, số 12285/CTHADS-KHTC ngày 30/06/2022 của Cục THADS, về việc chấn chỉnh công tác tài chính kế toán hành chính sự nghiệp qua kiểm tra xét duyệt quyết toán NSNN năm 2021.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính cũng nêu một số tồn tại ở các đơn vị Chi cục THADS như một số đơn vị Chi cục THADS còn chưa khớp số liệu, một số đơn vị còn lúng túng chưa biết cách sửa lỗi, khi đăng nhập vào phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án (MISA.PANDA), kế toán hành chính sự nghiệp (MISA.MIMOSA).
Đặc biệt yêu cầu Kế toán các đơn vị phải chú trọng công tác lập báo cáo, đảm bảo số liệu phải đầy đủ, chính xác, kịp thời và báo cáo gửi về cấp trên đúng thời gian theo quy định hiện hành./.
                                                                                                                                      Cẩm Tú
 
 

Các tin đã đưa ngày: