Sign In

TP.HCM: Khối thi đua VIII ký kết giao ước thi đua

16/03/2023

TP.HCM: Khối thi đua VIII ký kết giao ước thi đua
Chiều này 15.3, tại trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)), Khối thi đua VIII đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố, Khối trưởng Khối thi đua VIII năm 2023 chủ trì Hội nghị.
Đến tham dự Hội nghị có bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Ủy ban nhân dân TP.HCM; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua VIII gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố và Tòa án nhân dân Thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm  Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) và Kế hoạch số 917/KH-KTĐVIII ngày 06/3/2023 của Khối thi đua VIII.  Theo đó, Khối thi đua VIII đã xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động của Khối thi đua VIII – UBND Thành phố năm 2023 với mục đích; 
trao đổi thông tin, kinh nghiệm, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo về công tác thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị trong Khối thi đua VIII; kịp thời tổng hợp ý kiến và phản ánh, kiến nghị những bất cập trong quá trình thực hiện; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng đi vào chiều sâu, thực chất; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị thành viên Khối thi đua VIII; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng qua đó mỗi thành viên tham gia tích cực các hoạt động do Khối và Thành phố phát động.
Việc tổ chức các hoạt động của Khối đảm bảo tính nghiêm túc, tiết kiệm, chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực; thông qua việc tổ chức, tham gia các hoạt động tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng trong Khối có cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thiết thực trong lĩnh vực mà mình chuyên trách, đảm nhiệm.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã cùng nhau thảo luận về các nội dung của Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Khối thi đua và Giao ước thi đua của Khối năm 2023 và thống nhất các nội dung và tiến hành ký kết giao ước thi đua./.

Các tin đã đưa ngày: