Sign In

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực làm việc về theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn TP HCM

06/03/2023

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực làm việc về theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn TP HCM
Ngày 06/03/2023, tại trụ sở Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực, đã làm việc với Lãnh đạo chủ chốt của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính (THAHC), công tác bồi thường nhà nước (BTNN), bảo đảm tài chính (BĐTC) năm 2023 và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Thế Anh - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 và một số Thẩm tra viên, Thẩm tra viên cao cấp của Vụ Nghiệp vụ 3. Về phía Cục THADS Thành phố có đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Cục trưởng, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chấp hành viên Phòng Nghiệp vụ 2.
 
 
Theo báo cáo số liệu thống kê về theo dõi THAHC 5 tháng 2023, tổng số bản án là 316 việc (trong đó không có nội dung theo dõi là 95 việc; có nội dung theo dõi là 221 việc). Kết quả thi hành xong 33 bản án, quyết định (Trong đó: Có 04 bản án quyết định có quyết định buộc THAHC; 29 bản án, quyết định có nội dung theo dõi nhưng chưa có quyết định buộc THAHC); Số chưa thi hành xong: 188 bản án, quyết định. Cục Thi hành án dân sự Thành phố đã kiến nghị xử lý trách nhiệm việc không chấp hành án 29 việc gửi UBND TP. HCM, đến nay vẫn chưa có trường hợp nào UBND TP. HCM thực hiện xử lý trách nhiệm đối với việc không chấp hành án của người phải thi hành án. Đối với 188 bản án, quyết định chưa thi hành xong, Cục Thi hành án dân sự đã đề nghị UBND TP. HCM xử lý trách nhiệm việc không chấp hành án, chấp hành không đúng, không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án đối với 173 bản án, quyết định. Tính đến thời điểm hiện nay, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND Thành phố đối vói kiến nghị của 173 bản án, quyết định nêu trên.

 
  

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực ghi nhận và biểu dương những kết quả các cơ quan THADS Thành phố đạt được trong 5 tháng đầu năm 2023 và đề nghị công chức, người lao động tiếp tục nỗ lực, cố gắng để hoàn thành, hoàn thành vượt mức, đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và cấp uỷ chính quyền địa phương giao. Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Lãnh đạo Cục quán triệt tới toàn thể cán bộ chủ chốt và công chức, người lao động thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
 
Tiếp tục quán triệt sâu sắc các giải pháp đã được Tổng cục THADS chỉ ra trong Quyết định số 1395/QĐ-TCTHADS ngày 14/12/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các Cơ quan THADS địa phương năm 2023; Công văn số 509/TCTHADS-NV3 ngày 24/02/2023 của Tổng cục THADS về đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2023; Kết luận số 23/KL-TCTHADS ngày 19/02/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc tiếp tục chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao.
Quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm Công văn số 431/TCTHADS-NV3 ngày 17/02/2023 của Tổng cục về việc hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính, đồng thời căn cứ điều kiện thực tiễn của Thành Phố xây dựng các giải pháp phù hợp nâng cao kết quả công tác. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân (UBND) về THAHC và các cơ quan có liên quan kịp thời cập nhật thông tin về tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính của UBND, Chủ tịch UBND (tham gia phiên toà, phiên đối thoại, cung cấp tài liệu chứng cứ trong quá trình tố tụng tại tòa án) và THAHC theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.
Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của cơ quan THADS trong theo dõi THAHC, nhất là việc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức không chấp hành án hành chính. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TAND, VKSND, Sở Tư pháp Thành phố và các cơ quan hữu quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Kiểm tra, chỉnh các sai phạm, thiếu sót, có sự phân công, quan tâm đúng mức tới công tác THAHC.
Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đảm bảo việc tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ, kiểm tra của Cục THADS thành phố đối với các Chi cục THADS trục thuộc có chất lượng, tránh hình thức. Tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục và trách nhiệm của Cục THADS, Chi cục THADS đối với các vụ việc BTNN, BĐTC trên địa bàn thành phố./.
 
 
 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: