Sign In

Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái làm việc với các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh

14/09/2022

Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái làm việc với các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều 13.9.2022, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh để nghe báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu của các đơn vị trên địa bàn thành phố và chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.
Tham gia Đoàn công tác của Tổng cục THADS có đồng chí Phan Huy Hiếu, Chánh Văn phòng Tổng cục, đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2. Về phía Cục THADS thành phố có Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa, các đồng chí Phó Cục trưởng; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS quận, huyện, thành phố Thủ Đức.
Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS thành phố, Phó Cục trưởng Trần Phương Hồng đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác THADS, theo dõi THAHC 11 tháng của năm công tác 2022 của các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, công tác THADS tại TP.HCM tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, hỗ trợ của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề ra các giải pháp khả thi, khẩn trương và quyết liệt trong tổ chức THADS, theo dõi THAHC. Kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC tại Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt và đạt được một số thành tích nhất định thể hiện vai trò là đầu tàu của Hệ thống THADS cả nước.
 
  

Cụ thể, kết quả công tác THADS: Về việc, tổng số giải quyết là 92.677 việc, số thi hành xong là 44.480 việc, tăng 10.016 việc (tăng 29,06%) so với năm 2021, đạt tỷ lệ 70,93% (tăng 11,52% so với năm 2021), thiếu 3,77% so với chỉ tiêu tiến độ 11 tháng năm 2022. Về tiền: Tổng số giải quyết là 125.220.960.087.689 đồng, số thi hành xong là 23.480.743.192.797 đồng, tăng 13.267.374.681.962 đồng (tăng 129,90%) so với năm 2021, đạt tỉ lệ 36,16% (tăng 16,99% so với năm 2021), thiếu 0,60% so với chỉ tiêu tiến độ 11 tháng năm 2022. Bên cạnh đó một số công tác khác cũng được các cơ quan THADS Thành phố thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới so với thời gian trước đây đặc biệt là công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, công tác theo dõi án hành chính….
 
  

Tại buổi làm việc, các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị Chi cục, Phòng chuyên môn thuộc Cục đã phát biểu các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiêm vụ, kiến nghị về tăng biên chế, kiến nghị những bất cập trong việc áp dụng các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đề nghị cấp bổ sung kinh phí tiêu huỷ tang vật, kiến nghị giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công,... Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục THADS đã giải đáp một số kiến nghị, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục THADS xem xét, giải quyết cho các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh.
 
  

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của các đơn vị THADS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Cục trưởng khẳng định trong kết quả chung của Hệ thống THADS cả nước có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Ban lãnh đạo Cục THADS Thành phố và lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị THADS Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, tiếp tục thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra tại đơn vị; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành và giám sát hoạt động chuyên môn của công chức thuộc quyền quản lý; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên nhất là đối với hồ sơ có bán đấu giá tài sản, không để xảy ra tình trạng buông lỏng trong quản lý, chỉ đạo, điều hành dẫn đến sai phạm của công chức trong đơn vị; tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức ngoài trụ sở cơ quan.
 

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái yêu cầu lãnh đạo các cơ quan THADS TPHCM tập trong thực hiện một số vấn đề trọng tâm: (i) Quán triệt và tổ chức thực hiện thật nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định 205-QĐ/TW ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 – 2026; (ii) Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật từ Cục đến Chi cục, tăng cường nâng cao hiệu quả trong việc theo dõi THAHC, thực hiện nghiêm việc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án theo quy định; (iii) Khắc phục vi phạm trong các kết luận của cơ quan có thẩmt quyền, Thủ trưởng đơn vị phải xử lý nghiêm đối với công chức cố ý vi phạm các quy định pháp luật trong việc tổ chức thi hành án; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, các đơn vị phải tăng cường tự kiểm tra; (iv) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định.
 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái, Quyền Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS trong thời gian qua đối với các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn thời gian tới Tổng cục THADS tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, cụ thể: Bổ sung kinh phí tiêu hủy vật chứng, không cắt giảm biên chế, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kịp thời hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ một số vụ án giá trị lớn, khó khăn phức tạp để giúp các cơ quan THADS Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ./.
                                                                                                                                   Cẩm Tú 
 
 

Các tin đã đưa ngày: