Sign In

TP. Hồ Chí Minh: Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn

14/06/2023

TP. Hồ Chí Minh:  Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước  và các văn bản hướng dẫn
Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới, thực hiện Kế hoạch số 8046/KH-CTHADS ngày 22/5/2023 của Cục trưởng Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tổ chức “Tập huấn Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành”, Cục Thi hành án dân sự Thành phố tổ chức tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Gần 200 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn gồm Ban lãnh đạo Cục THADS Thành phố, thể lãnh đạo, công chức, người lao động thuộc Cục; Chi cục trưởng, công chức làm văn thư hoặc phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc 22 Chi cục THADS quận, huyện, thành phố trực thuộc; Đồng chí Trần Phương Hồng - Phó Cục trưởng Cục THADS TP.HCM là Báo cáo viên tại Hội nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hoà - Cục trưởng Cục THADS TP. HCM phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Hoà - Cục trưởng Cục THADS TP HCM nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, tạo cơ sở cho cán bộ, công chức về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin trong kỷ nguyên số là vô cùng cần thiết, Lãnh đạo Cục THADS TP.HCM hết sức quan tâm đến công tác tập huấn, trao dồi kỹ năng cho công chức toàn hệ thống. Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm quán triệt, cập nhật những nội dung quan trọng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin. 
 
Đồng chí Trần Phương Hồng - Phó Cục trưởng Cục THADS TP.HCM truyền đạt nội dung tập huấn

Cục trưởng Nguyễn Văn Hoà chúc Lớp tập huấn diễn ra thành công và đem lại hiệu quả cao. Do tính chất quan trọng của công tác này, Cục trưởng yêu cầu các đại biểu tham dự Lớp tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn theo các chuyên đề; tiếp thu các nội dung kiến thức do các báo cáo viên truyền đạt, nhất là những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 

 
Nội dung được báo cáo viên truyền đạt sâu sát, thiết thực, đúng trọng tâm các nội dung về Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy trình tiếp nhận, xử lý tài liệu, vật mang BMNN; một số kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản về công tác bảo vệ BMNN và các vấn đề an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng nói chung và đối với công tác Thi hành án dân sự nói riêng. Đặc biệt lưu ý đối với hai nội dung về công tác bảo vệ BMNN và các vấn đề an toàn, an ninh mạng đối với công chức Thi hành án dân sự như: thẩm quyền, trách nhiệm theo vị trí việc làm về quản lý tài liệu, vật mang BMNN; Việc quản lý, trao đổi tài liệu, thông tin cá nhân trên môi trường mạng xã hội…
 
 
Hội nghị tập huấn cũng dành thời gian để các học viên và báo cáo viên trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn, an ninh thông tin mạng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan THADS. Qua Hội nghị tập huấn giúp lãnh đạo, công chức nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng cho các đồng chí lãnh đạo và Công chức trong cơ quan THADS trên địa bàn TP.HCM, qua đó với những kiến thức được truyền đạt công chức các cơ quan THADS TP.HCM sẽ hạn chế sai sót trong hoạt động thực tiễn của mình liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị mình. Đồng thời, phát triển năng lực công chức, hướng tới Chính phủ số và nền Kinh tế số.
                                                                                                                       Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: