Sign In

Cục THADS Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng năm 2023

18/04/2023

Cục THADS Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng năm 2023
Chiều 17.4 tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh, Cục THADS Thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi Thi hành án hành chính 6 tháng năm 2023, Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa tham dự và chủ trì hội nghị.


 
Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS quận, huyện trực thuộc, Chấp hành viên thẩm tra viên các đơn vị Toàn thành phố
Trong 06 tháng đầu năm 2023, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) tại Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, hỗ trợ của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND). Từ tháng đầu của năm công tác 2023, Lãnh đạo Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh (Cục THADS Thành phố) đã chỉ đạo các đơn vị THADS toàn Thành phố xây dựng kế hoạch công tác năm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
  

Với tính chất đặc thù, tổng số việc và tiền phải thi hành của các cơ quan THADS Thành phố những năm qua luôn đứng đầu cả nước, trong đó có nhiều vụ án lớn, phức tạp với nhiều loại tài sản phải xử lý như: Dự án, tiền dự án, bất động sản, động sản, cổ phần, cổ phiếu, tài sản hình thành trong tương lai,... Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan THADS Thành phố ảnh hưởng lớn đến kết quả chung của Hệ thống THADS toàn quốc. Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng của Hệ thống THADS Thành phố, tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức, người lao động đã luôn nhận thức chức trách, nhiệm vụ được giao, không có tư tưởng “nghỉ xả hơi”, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm công tác cũ và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm công tác mới. Kết quả 06 tháng đầu năm 2023, công tác THADS Thành phố đã đạt tỷ lệ 48,85% về việc và 39,53% về tiền (vượt 7,55% về việc và vượt 16,73% về tiền so với tiến độ đề ra).
 
  

Công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành được thực hiện ngày càng chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả theo các quy chế phối hợp liên ngành; kết quả phân loại án từng bước đi vào thực chất; công tác kiểm tra đã được chú trọng; hoạt động quản lý hành chính, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, khắc phục nhiều hạn chế, thiếu sót. Việc tổ chức thi hành án đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được đẩy mạnh, cơ quan THADS đã tiến hành xử lý nhiều tài sản, thu hồi khoản tiền lớn cho ngân sách nhà nước. Việc thi hành án liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng cũng được quan tâm chỉ đạo sát sao, đã thi hành dứt điểm một số vụ việc kéo dài.
 

Ngoài ra, việc thực hiện các chỉ tiêu khác như “Ra Quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật”; chỉ tiêu “Chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật THADS có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật”; chỉ tiêu “Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án”,... luôn được đảm bảo và thực hiện tốt.
Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được Ban Lãnh đạo Cục trực tiếp quán triệt nội dung một số chuyên đề: Chuyên đề (1)Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ và công tác quản lý công chức cơ quan THADS TP.HCM; (2) Nâng cao chất lượng tổ chức Thi hành án trong toàn hệ thống THADS TP.HCM”; (3)Nhận diện hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác Thi hành án dân sự và giải pháp trong phòng ngừa; (4) Những vấn đề liên quan đến tiền tồn chưa xử lý và công tác quản lý tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án, tài chính kế toán hành chính sự nghiệp;(5) Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra trong THADS.
 
  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức các cơ quan THADS toàn Thành phố đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THADS và yêu cầu thủ trưởng các các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Có giải pháp, kế hoạch cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023; triển khai nội dung các chuyên đề đã được Ban Lãnh đạo Cục quán triệt tại đơn vị mình; thường xuyên quán triệt, triển khai việc thực hiện có hiệu quả các văn bản của các cấp, ngành đặc biệt là Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS, các Nghị quyết của Đảng ủy Cục gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong Hệ thống THADS; Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án.
 
  

 Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra để sớm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra; Chấn chỉnh công tác thẩm định giá, bán đấu giá và đăng tải công khai thông tin bán đấu giá trên Trang/Cổng thông tin điện tử; Tăng cường giám sát tác nghiệp của Chấp hành viên, đẩy nhanh tiến trình giải quyết án, không để việc án chậm tổ chức thi hành do lỗi chủ quan; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác minh, phân loại án tránh hồ sơ để nhiều năm không tác động; Quán triệt, chỉ đạo Chấp hành viên, kế toán và các cán bộ có liên quan rà soát xử lý dứt điểm các khoản tiền tồn: tiền tạm ứng án phí, lệ phí của Tòa án; tiền tạm giữ do cơ quan Công an chuyển; tiền do trại giam, trại tạm giam chuyển về chưa xử lý; các khoản tạm giữ khác chờ xử lý… quản lý chặt chẽ công tác tài chính đúng pháp luật, hiệu quả, sử dụng tiết kiệm tài sản công, tránh xâm tiêu ngân sách./.
                                                                                                                                                  Cẩm Tú
 

Các tin đã đưa ngày: