Sign In

[Ảnh] Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh: Hội nghị báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi Nghị định 62, Nghị định 33/2020/NĐ-CP

23/06/2023

[Ảnh] Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh: Hội nghị báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất  sửa đổi Nghị định 62, Nghị định 33/2020/NĐ-CP

Chiều 23.6, tại Thành phố Hồ Chí Minh ( TP.HCM), Cục Thi hành án dân sự ( THADS) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị về lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là NĐ 62), Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật THADS (đã được hợp nhất theo Văn bản hợp nhất số 1357/VBHN – BTP ngày của Bộ Tư pháp ngày 14/4/2020 (sau đây gọi tắt là NĐ 33)

Nhằm đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung NĐ33, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật trên địa bàn TP.HCM để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định đặc biệt là các bản án quyết định về kinh doanh thương mại;
 
  
Quang cảnh Hội nghị

Đề xuất những nội dung trong văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thực tiễn đã mang lại hiệu quả để bổ sung vào các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức thi hành án; Đánh giá chính xác, đầy đủ, khách quan, toàn diện về tình hình, áp dụng các quy định pháp luật tại NĐ33; Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đặt ra và đề xuất rõ phương án khi sửa đổi, bổ sung cần quy định như thế nào để đảm bảo thực thi trong thực tế.
 
  
Trưởng phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục THADS Thành phồ Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
 

Đối với các nội dung báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Văn bản hợp nhất số 1357/VBHN – BTP trong hệ thống Thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 

Về đề xuất những nội dung, phương án cụ thể cần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định (Nội dung chính).
Về thảo luận, góp ý: Định hướng tập trung vào một số nội dung như: Quy trình về trình tự, thủ tục thi hành án trong việc xử lý đối với một số loại tài sản đặc thù như tài sản hình thành trong tương lai, cổ phần, cổ phiếu, vốn góp, dự án; Việc xác định sự kiện bất khả kháng;

 

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong xác minh điều kiện thi hành án; Các trường hợp có tranh chấp nhưng không hoãn thi hành án theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 48 Luật THADS; Hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và lãi tiền gửi phát sinh trong thời gian cơ quan thi hành án chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá;
 
e

Xử lý khoản tiền đặt trước theo quy định Khoản 5 Điều 27 Văn bản hợp nhất số 1357/VBHN – BTP; Những vướng mắc về giải quyết khiếu nại, tố cáo về ủy quyền khiếu nại; nội dung đơn và việc giải quyết đơn không đúng thẩm quyền;  Về quy định Chấp hành viên có quyền phân chia tài sản chung của vợ chồng và hộ gia đình (Điều 24); Xử lý trong trường hợp chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực; Các nội dung khác trong báo cáo đề xuất sửa đổi của Cục…
 
*Thông tin tổng hợp những nội dung góp ý của các đơn vị tại Hội nghị sẽ được cập nhật tiếp theo

 

Các tin đã đưa ngày: