Sign In

Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đứng đầu thực hiện tổng số việc và tiền thi hành án trong cả nước

27/06/2023

Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đứng đầu thực hiện tổng số việc và tiền thi hành án trong cả nước
 
Ngày 27/6, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP.HCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố về tình hình, kết quả hoạt động công tác THADS và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực THADS trên địa bàn Thành phố.

Buổi làm việc còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Văn phòng UBND TP, Công an TP, Tòa án nhân dân TP, Viện Kiểm sát nhân dân TP, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Luật gia TP. Về phía Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Văn Hoà - Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục và 08 Chi cục THADS quận, huyện trực thuộc cùng tham dự.
 

Thu hồi hơn 17 ngàn tỉ đồng từ án kinh tế, tham nhũng
Theo báo cáo của Cục THADS Thành phố, kết quả công tác THADS toàn Thành phố 07 tháng (từ 01/10/2022 đến ngày 30/4/2023), tổng số việc và tiền phải thi hành của các cơ quan THADS TPHCM tiếp tục đứng đầu trong cả nước. Theo đó, tổng số việc phải giải quyết là 78.589 việc (thụ lý mới 34.842 việc), tổng số tiền phải giải quyết là 130.201 tỷ đồng (thụ lý mới là 36.476 tỷ đồng).. Số liệu thi hành được đã vượt chỉ tiêu được giao về tiền và việc trong 7 tháng năm 2023, trong đó án tham nhũng, kinh tế chiếm tỷ trọng rất lớn với hơn 17.500 tỷ đồng đã được giải quyết xong. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Cục THADS Thành phố, cũng như sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án.

 
  

Đối với thi hành án hành chính, hiện còn 198 bản án, quyết định liên quan án hành chính chưa thi hành xong. Trong đó, 52 bản án, quyết định có quyết định buộc thi hành án hành chính; 146 bản án, quyết định có nội dung theo dõi nhưng chưa có quyết định buộc thi hành án hành chính. Số lượng bản án hành chính có nội dung theo dõi ngày càng tăng, nhưng số vụ việc thi hành xong còn thấp, nhiều bản án kéo dài trên 3 năm chưa thi hành. Việc thi hành án hành chính là lĩnh vực phức tạp, liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các quyết định giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại về đất đai… Trong khi người phải thi hành án lại là UBND, Chủ tịch UBND, các Sở, ban, ngành…
 
  

Như vậy việc theo dõi thi hành án hành chính phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp của chính cơ quan là người phải thi hành án và các cơ quan liên quan. Mặc dù luật và các văn bản liên quan đã quy định cơ chế xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành án, bao gồm có truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên thực tế chưa có trường hợp cán bộ, công chức thuộc cơ quan người phải thi hành án bị xử lý trách nhiệm.
 
  

Cục THADS TP.HCM luôn thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, nhất là chế độ tiếp công dân theo định kỳ, chế độ tiếp công dân của người đứng đầu theo quy định; chú trọng gặp gỡ, đối thoại, vận động, thuyết phục và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của công dân đưa ra giải pháp giải quyết phù hợp theo pháp luật. Trong 07 tháng năm 2023, toàn Thành phố đã tiếp công dân tổng cộng 204 lượt tương ứng với 211 người; trong đó, Lãnh đạo Cục trực tiếp tiếp 07 lượt tương ứng với 09 người. Trong đó, số việc thuộc thẩm quyền là 147 việc. Kết quả, đã giải quyết 132 việc (đạt 89,79%), chuyển kỳ sau 15 việc.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS tại Thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần khắc phục như: Số việc, số tiền chưa có điều kiện thi hành án ngày càng tăng cao trên tổng số phải thi hành; số việc có điều kiện thi hành trên 03 năm nhưng chưa thi hành xong còn khá cao với 5.300 việc; số lượng bản án hành chính có nội dung theo dõi ngày càng tăng nhưng số vụ việc thi hành xong còn thấp.
 
  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS TP.HCM với những kết quả đạt được trong 07 tháng đầu năm 2023. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Cục THADS Thành phố tiếp thu đầy đủ phát biểu của các đồng chí trong Đoàn giám sát đã chỉ ra các kết quả thực hiện, những vấn đề cần quan tâm, những mặt tồn tại, hạn chế của các cơ quan THADS trên địa bàn. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, năng lực chuyên môn, bản lĩnh, trách nhiệm thực thi công vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo cụ thể, rõ người, rõ việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong thực hiện công vụ.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố phát biểu Kết luận
 
Tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc để giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm, nhất là số việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong từ 03 năm trở lên, gây bức xúc trong nhân dân. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi hành án, góp phần giảm áp lực công việc và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án.
 

Cục trưởng Cục THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại buổi làm việc 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo thi hành dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường chỉ đạo UBND, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, các sở, ban, ngành Thành phố tổ chức thi hành án hành chính theo đúng quy định của pháp luật; xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân không thi hành án, chậm thi hành án. Tiếp tục quan tâm xem xét, chỉ đạo các sở, ngành Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện giải quyết các kiến nghị của Cục THADS Thành phố, trong đó có vấn đề xem xét bố trí diện tích đất để đầu tư, xây dựng kho vật chứng của các Chi cục THADS, kinh phí thực hiện lắp đặt hệ thống họp trực tuyến đến các Chi cục THADS, kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của các cơ quan THADS TP.HCM.
                                                                                                                                               Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: