Sign In

Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn

11/04/2023

Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh:  Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn
Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục; quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ đoàn viên công đoàn; làm tốt công tác xã hội, từ thiện...là những hoạt động cốt lõi được Ban Chấp hành Công Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện trong suốt nhiệm kỳ  2017-2022. Nhờ đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Với phương châm: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giỏi nghiệp vụ đáp ứng  yêu cầu trong tình hình mới;  Đẩy mạnh phong trào thi đua các cơ quan tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, chăm lo đời sống cho cán bộ công chức, người lao động, nâng cao chất lượng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn”, đã phát huy trách nhiệm từng công đoàn viên trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn Cục THADS Thành phố; kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC tại Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt và đạt được một số thành tích đáng khích lệ.
 

Công đoàn luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức và tham gia các mặt hoạt động của cơ quan, góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện chế độ chính sách đối với  công chức và người lao động. Tích cực thi hành các vụ việc thi hành án trọng điểm, án tham nhũng kinh tế để thu hồi tiền cho ngân sách nhà nước; các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng để góp phần giải quyết nợ xấu; thực hiện chương trình một cửa để giúp nâng cao việc cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến thi hành án, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của ngành đề ra, thực hiện cải cách tư pháp, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.
Bên cạnh đó, các hoạt động của Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ của cơ quan và hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Thành phố, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai, tổ chức vận động đoàn viên công đoàn thực hiện đạt hiệu quả cao như: ký công trình thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XI và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; Thực hiện tháng làm việc kiểu mẫu: 8 giờ làm việc hiệu quả nhân 70 năm hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đơn vị; Ủng hộ hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo tết cho người nghèo, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời Công đoàn cũng tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thể thao, văn nghệ do Công đoàn Khối phát động.

 

Cùng với đó, Ban chấp hành công đoàn cũng đặc biệt quan tâm đến công tác nữ công: đề xuất lãnh đạo Cục tạo điều kiện để cán bộ, công chức được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ; Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị xây dựng và bổ sung các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật, thu nhập tăng thêm, các chính sách về đời sống vật chất tinh thần cho công chức người lao động, thực hiện quy trình nâng lương trước niên hạn, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Đồng thời chú ý ý quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ cán bộ công chức người lao động, quan ốm đau, nằm viện...
Công đoàn Cục cũng tham gia giám sát quản lý tài sản, chi tiêu kinh phí tiết kiệm, đúng quy định; đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức người lao động đúng quy định, đồng thời thường xuyên cử công chức người lao động tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ, từng bước đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động bởi vì Ban chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án hầu hết là kiêm nhiệm nên đôi lúc hoạt động chưa mang tính chuyên nghiệp. Công tác THADS ngày càng nặng nề, khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất ngày càng đa dạng, phức tạp trong khi đó chỉ tiêu được giao năm sau cao hơn năm trước nên các đồng chí trong Ban chấp hành kiêm nhiệm phải tập trung nhiều thời gian, công sức cho công tác chuyên môn và chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác công đoàn. Công tác tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách chưa kịp thời...
Để phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác quản lý; Tăng cường giáo dục về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí minh mỗi đoàn viên công đoàn có chương trình rèn luyện, tu dưỡng cụ thể, đấu tranh với cái xấu, nhân rộng cái tốt; Quan tâm đến hoạt động phong trào và công tác nữ công, đời sống; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, nâng cao chất lượng các chương trình nội dung kiểm tra, lựa chọn nội dung kiểm tra phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguyên tắc và quy trình, chú trọng công tác kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Nghị quyết hội nghị công chức người lao động hàng năm, từ đó kịp thời cập nhật những văn bản quy định về tài chính, quản lý tài chính một cách minh bạch, hiệu quả.
Với sự cùng sức đồng lòng của các thành viên công đoàn, tin rằng trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cục THADS thành phố Hồ Chí minh sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra./.
                                                                                                                                  Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: