Sign In

Chi Cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh tổ chức tiêu hủy vật chứng

11/05/2020

            Ngày 04/5/2020 Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng của Chi Cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh
       Ngày 04/5/2020 Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng của Chi Cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh. Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm các thành phần: Chấp hành viên Chi Cục Thi hành án là Chủ tịch Hội đồng; Đại diện Công an thị xã Duyên Hải, Đại diện Phòng tài chính kế hoạch thị xã Duyên Hải. Có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện KSND thị xã Duyên Hải kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiêu hủy vật chứng.
Kiểm tra vật chứng
Kiểm tra vật chứng
 
       Sau khi tiến hành kiểm tra vật chứng tiêu hủy, Chi cục thi hành án dân sự tiến hành tiêu hủy vật chứng  gồm:
- Tiêu hủy 02 cái Micro có cùng đặc điểm và chủng loại hiệu UGX9II màu vàng đã hư hỏng.
- Những miếng gạch ống bị bể vụng, không xác định được hình dạng.
- Mẩu tinh thể rắn không màu có khối lượng 0.0477 gam được Phòng kỹ thuật
hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long niêm phong trong phong bì (ký hiệu mẫu1).
- 01 phong bì được phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long niêm phong bên trong không có mẩu tinh thể (ký hiệu mẩu 2).
- Mẩu tinh thể rắn không màu có khối lượng 0.1876 gam được Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long niêm phong trong phong bì (ký hiệu mẫu3).
- Mẩu tinh thể rắn không màu có khối lượng 0.1291 gam được Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long niêm phong trong phong bì (ký hiệu mẫu4).
- 01 cây kéo bằng kim loại màu trắng, 01 ống dẫn lửa màu trắng, 01 ống quẹt
màu trắng đầu bằng kim loại, 01 chai nhựa tự chế bên trên nắp chai có gắn 01 ống
thủy tinh và 01 ống nhựa màu trắng.
- 01 đoạn ống quẹt đã bị cắt phần đầu, máu trắng.
- 01 (một) cái nón kết màu đen bằng vải.


Theo CHI CỤC THADS THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Các tin đã đưa ngày: