Sign In

Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

30/12/2020

     Được sự thống nhất của Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, sáng ngày 29/12/2020 Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự (Cục THADS) phối hợp cùng Ban Lãnh đạo Cục THADS đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.
     Tham dự Hội nghị có Cấp ủy Chi bộ, Ban Lãnh đạo Cục THADS, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục THADS.
     Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động của Cục THADS đã được nghe trình bày các báo cáo: Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2020 và chương trình công tác năm 2021; Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2020; Báo cáo sơ bộ kết quả sử dụng kinh phí ngân sách năm 2020 của Cục THADS; Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Công đoàn năm 2020 và Chương trình công tác Công đoàn năm 2021; Báo cáo kinh phí Công đoàn năm 2020; Báo cáo hoạt động công tác năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân.   
     Đồng chí Lê Trai – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã triển khai, quán triệt một số nội dung về sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và gợi ý thảo luận bàn biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho CBCCNLĐ của Cục THADS.

 

 
 
     Đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, có những phát biểu, đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch công tác của đơn vị và của Công đoàn cơ sở Cục THADS trong năm 2021.
     Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Cục THADS đã vinh dự được đón tiếp và nghe các ý kiến đóng góp của đồng chí Lê Văn Lẹ - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, góp phần cho thành công của Hội nghị.

 

 
     Đoàn Chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, các vấn đề tồn tại trong năm 2020; tiếp thu ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu. Đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của đồng chí Lê Văn Lẹ - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh để vận dụng vào hoạt động công tác đoàn năm 2021.
     Đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết (100%) thông qua Nghị quyết Hội nghị, thể hiện sự thống nhất cao của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục THADS trong việc quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được xác định trong Nghị quyết.
     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Trai - Cục trưởng Cục THADS và đồng chí Trần Việt Hồng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục THADS đã ký kết Bản giao ước thi đua năm 2021 và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt quy định của đơn vị, của Ngành để xây dựng Cục THADS tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo./.


Theo Thành Ý – CĐCS Cục THADS.

Các tin đã đưa ngày: