Sign In

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016)

15/06/2016

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Ôn lại quá trình hình thành, phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự, qua đó cổ vũ, khơi dậy niềm tự hào, động viên công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng các cơ quan Thi hành án dân sự ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Yêu cầu:
Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, lãng phí.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung Lễ kỷ niệm
- Văn nghệ chào mừng.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Diễn văn Lễ kỷ niệm.
- Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo Tổng cục.
- Công bố, trao các Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh và Tổng cục.
- Bế mạc.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm
- Thời gian (dự kiến): 1/2 ngày, từ 14h30’ đến 17h00’ ngày 11/7/2016
- Địa điểm: Hội trường Nhà khách Minh Thanh, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang.
3. Thành phần dự Lễ kỷ niệm
* Đại biểu khách mời: 37 người
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy: 01 đại biểu;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự: 01 đại biểu;
- Đại diện Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua – khen thưởng, Sở Nội vụ: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân tỉnh: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính: 01 đại biểu;
- Trưởng Ban chỉ đạo THADS các huyện, thành phố: 07 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo một số Ngân hàng (Vietinbank, BIDV, Agribank): 04 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh: 01 đại biểu.
- Đại diện Lãnh đạo Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh: 01 đại biểu.
- Đại diện Lãnh đạo Trại tạm giam, Công an tỉnh: 01 đại biểu;
- Đại diện Lãnh đạo Trại giam Quyết tiến - Tổng cục VIII, Bộ Công an: 01 đại biểu;
- Các đồng chí nguyên Lãnh đạo, công chức cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ: 06 đại biểu;
* Đại biểu triệu tập: 120 người
Lãnh đạo, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố.
* Phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Dự và đưa tin về Lễ kỷ niệm (03 người).
Tổng số: Đại biểu chính thức khoảng: 160 người; lái xe, phục vụ: 15 người.
4. Kinh phí
Kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Cục
- Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Cục chỉ đạo, tổ chức Lễ kỷ niệm; phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong việc tổ chức thực hiện.
- Xây dựng Diễn văn Lễ kỷ niệm (theo Đề cương hướng dẫn của Bộ Tư pháp); kịch bản điều hành Lễ kỷ niệm và dự thảo Bài phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo Tổng cục tại Lễ kỷ niệm (Hoàn thành trước ngày 25/6/2016);
- Tham mưu chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nội dung và cơ sở vật chất, dự trù kinh phí, phân công phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm (hoàn thành trước ngày 20/6/2016);
2. Phòng Tổ chức, cán bộ: Chuẩn bị và công bố các Quyết định khen thưởng, Bằng khen, Giấy khen để trao tại Lễ kỷ niệm; phối hợp với Văn phòng cục và các đơn vị thuộc Cục phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm.
3. Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án; Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Phối hợp với Văn phòng và các đơn vị thuộc Cục phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm.
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố: Bố trí, cử công chức, người lao động tham dự Lễ kỷ niệm bảo đảm đúng thời gian, thành phần.
5. Đề nghị Công đoàn Cục chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên Cục, các Chi cục: Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ (dự kiến khoảng 6 tiết mục) để biểu diễn tại Lễ kỷ niệm.

 
Các tin đã đưa ngày: