Sign In

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ

06/06/2023

Các tin đã đưa ngày: