Sign In

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội v/v sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang

24/12/2019

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: