Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa: Không để án tồn đọng

14/06/2018

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa: Không để án tồn đọng
TQĐT - Đó là mục tiêu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa đặt ra. Theo đó, cán bộ làm công tác thi hành án của huyện đã tìm các biện pháp để thi hành các bản án tòa đã tuyên, đảm bảo cán cân pháp luật được giữ vững.
Ông Lâm Văn Chiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện cho biết: Từ đầu năm đến nay, chi cục đã thi hành xong 405 việc có điều kiện thi hành, đạt 84,4%; thi hành xong số tiền trên 1,3 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 39%, vượt chỉ tiêu do Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao, qua đó hạn chế thấp nhất án tồn đọng. 

Để công tác thi hành án có hiệu quả, đơn vị đã tranh thủ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện và các xã, thị trấn trong công tác thi hành án dân sự, nhất là với những vụ việc khó khăn, có liên quan đến đương sự chịu án phạt tù. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; phối hợp với TAND, Viện KSND, công an huyện và ngân hàng cung cấp thông tin, giải quyết những vụ việc, khoản tiền tạm thu thi hành án, để thống nhất quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện...

Đơn vị luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, tạo động lực cho cán bộ, công chức thi đua thực thi công vụ. Đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chức danh pháp lý. Chi cục thường xuyên chỉ đạo cán bộ và chấp hành viên tăng cường kiểm tra, rà soát, phân loại xử lý án tồn đọng, xác định rõ nguyên nhân của từng vụ việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng chấp hành viên...


Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa trao đổi nghiệp vụ.

 

Một trong những biện pháp mà chi cục thực hiện có hiệu quả là công tác dân vận trong thi hành án. Chấp hành viên Trần Quang Quân cho biết, thực hiện biện pháp thuyết phục đương sự, người thân của đương sự thi hành án về tiền cần phải mềm dẻo, kiên trì thì mới có hiệu quả. Bằng biện pháp mềm này, anh đã thi hành xong nhiều vụ việc thi hành án với số tiền khá lớn, điển hình như vụ bà Hà Thị Nguyệt, thôn Đầm Hồng 2, thi hành xong khoản tiền trên 111 triệu đồng; ông Hà Tuyến Tân, xã Trung Hà thi hành xong khoản tiền 63 triệu đồng. Hoặc chấp hành viên Nông Văn Thắng, vận động được bà Ma Thị Thảo ở thị trấn Vĩnh Lộc tự nguyện thi hành số tiền trên 228 triệu đồng, vận động ông Lương Văn Dương, dân tộc Dao, thôn Cao Bình, xã Hùng Mỹ thi hành số tiền 45 triệu đồng… 

Cùng với đó, để các tổ chức, cá nhân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, chi cục đã phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật, nhất là triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức của ngành, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, nhất là các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trực tiếp phối hợp tham gia công tác thi hành án dân sự và các tầng lớp nhân dân... Chi cục cũng làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong việc động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án.

Với những biện pháp trên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về việc, về tiền, về án chuyển kỳ sau do Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao, góp phần giữ an ninh, chính trị trên địa bàn huyện.       

Bài, ảnh: Mỹ An


Theo Báo Tuyên Quang điện tử

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: