Sign In

Công đoàn, cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020

13/01/2021

Công đoàn, cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 233/LĐLĐ ngày 15/12/2020 của LĐLĐ huyện Sơn Dương hướng dẫn tiến hành Hội nghị cán bộ công chức năm 2020, ngày 11/01/2020 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương và Công đoàn Chi cục đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục và toàn thể cán bộ công chức, người lao động. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Dương Hồng – Phó Chi cục trưởng – Chủ tịch công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị công chức và người lao động đã được nghe báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020; báo cáo công khai công tác tài chính năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020.
Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của công chức, người lao động để đưa ra những quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lí, chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thực hiện tốt nề nếp, kỉ cương của đơn vị, cải tiến phương pháp lãnh đạo, phương pháp làm việc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2021.


Công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Sơn Dương
 
Tại Hội nghị công chức người lao động đã tập trung thảo luận sôi nổi các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; công tác tài chính, công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần...Các ý kiến cơ bản đều đưa ra các biện pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động công tác công đoàn trong năm 2021.
Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Chi cục trưởng đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021.
Công đoàn cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng; kịp thời thăm hỏi, động viên khi có đoàn viên công đoàn và người thân trong gia đình ốm đau hoặc có hiếu, hỷ.
Đồng chí mong rằng với sự đoàn kết nhất trí của toàn thể công chức, người lao động. Cơ quan, công đoàn Chi cục sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.
Kết thúc Hội nghị, Thủ trưởng Cơ quan và và Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã ký giao kết thi đua năm 2021.
 
 
Nguyễn Thị Dương Hồng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: