Sign In

Sơn Dương: Họp liên ngành xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

21/01/2021

Sơn Dương: Họp liên ngành xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước
Ngày 21/01/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, liên ngành Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đã tổ chức họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự các khoản thu nộp cho ngân sách Nhà nước đối với những hồ sơ người phải thi hành án không có điều kiện thi hành, đủ điều kiện xét miễn, giảm theo  Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Toà án nhân dân Tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước.
Trên cơ sở danh sách, hồ sơ thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự lập đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đảm bảo đúng trình tự luật định và đã được Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát hồ sơ, đồng ý quan điểm đề nghị xét miễn, giảm. Tại buổi họp, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân đã báo cáo, giải trình đối với từng hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự  và đã được đại diện Tòa án nhân dân nhất trí miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án các khoản thu nộp cho ngân sách Nhà nước đối với 29 hồ sơ với 29 người phải thi hành án với số tiền được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đân sự là 117.169.0000đ (Một trăm mười bảy triệu một trăm sáu mươi chín nghìn đồng).
         
Hà Duy Hiển – Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: