Sign In

Đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự

25/09/2019

Đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự
Tuyên Quang - Số vụ việc mà các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh thụ lý, giải quyết ngày càng tăng cả về số lượng, tính phức tạp. Song, với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, chấp hành viên, công tác này trên địa bàn tỉnh năm 2019 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.
Triển khai các giải pháp đồng bộ cùng với nỗ lực của các chấp hành viên, kết quả thi hành án dân sự đến hết tháng 8 - 2019 đạt nhiều kết quả vượt bậc so cùng kỳ. Cụ thể như tỷ lệ phân loại án có điều kiện thi hành trên tổng số việc đạt trên 73%, trong đó, số việc đã thi hành xong đạt 85%; số thi hành xong về tiền đạt trên 41%... Có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, Cục THADS tỉnh đã mạnh dạn sắp xếp, bố trí, phân công lại cán bộ lãnh đạo và chấp hành viên ở các đơn vị. Đồng thời, xây dựng, dần hoàn thiện quy chế làm việc theo hướng gắn trách nhiệm với từng cán bộ, chấp hành viên, giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ THADS năm cho từng chấp hành viên.


 

Đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Thời gian qua, công tác này có rất nhiều khó khăn, phức tạp. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cơ quan THADS đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là ban chỉ đạo THADS các cấp; áp dụng nhiều giải pháp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Đồng thời, xác định địa bàn trọng điểm về thi hành án để quan tâm đầu tư, chỉ đạo gắn với triển khai các đợt cao điểm.

Ông Trần Quang Hưng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương cho biết: Đơn vị đã chủ động phân công từng chấp hành viên bám sát địa bàn và gắn trách nhiệm của chấp hành viên với địa bàn được giao, đồng thời nếu có những vụ việc phức tạp, giá trị lớn, khó thi hành thì xin ý kiến ngay với Ban Chỉ đạo THADS huyện và Cục THADS để giải quyết vụ việc đó, không để kéo dài. Kết quả đến hết tháng 8-2019, Chi cục đã thi hành xong 735/849 việc có điều kiện thi hành, đạt 89,75%, vượt 14% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao; thi hành xong 4,5 tỷ đồng/10 tỷ đồng, đạt 44,39%, vượt 9,39% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đặc biệt, kết quả thi hành án đối với các khoản thu ngân sách Nhà nước được thực hiện trên 94% về việc,  87,8% về tiền đã góp phần giữ nghiêm việc thực thi pháp luật, thu hồi ngân sách nhà nước tại địa phương. Đồng thời, Chi cục đã thực hiện miễn thi hành án 20 việc và trên 195 triệu đồng cho các đối tượng phải thi hành án.

Với các giải pháp phù hợp, hiệu quả, thời gian qua, công tác Thi hành án dân sự của thành phố Tuyên Quang đã có những chuyển biến tích cực, vượt các chỉ tiêu được giao. Kết quả, từ đầu năm đến nay, tổng số đơn vị đã tiếp nhận 1.269 vụ về việc và trên 70 tỷ đồng về tiền, tăng 15% về việc, tăng 30% về tiền so với cùng kỳ 2018. Đã thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 82,2%, về tiền đạt tỷ lệ 42%... Qua đó, từng bước hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng án tồn đọng. Ông Cao Trọng Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố cho biết: Để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp thi hành án. Đặc biệt là quyết tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài. 

Với những nỗ lực của ngành THADS và các địa phương trong tỉnh, công tác này đã đạt được kết quả vượt các chỉ tiêu, kế hoạch Tổng Cục THADS giao trong năm 2019, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Trang Tâm


Theo báo tuyên quang điện tử

Các tin đã đưa ngày: