Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2020

14/07/2020

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2020
Sáng ngày 13/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.  Dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố; chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký, kế toán hành chính và kế toán nghiệp vụ của Cục và các Chi cục. Đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng và các đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Quế, Hứa Đức Hạnh chủ trì hội nghị.
 
         Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng đã ôn lại truyền thống lịch sử 74 năm xây dựng và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2020). Tiếp đó, Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình và kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
 

Đ/c Phan Thi Mai Thảo, Chánh Văn phòng trình bày
báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2020


Đ/c Trịnh Thị Nam, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống THADS.

           Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/6/2020), tổng số phải giải quyết là 4.374 việc, 373.180.176.000 đồng. Trong đó, số cũ chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) là 949 việc, 103.004.106.000 đồng; số thụ lý mới 3.425 việc, 270.176.070.000 đồng, tăng 313 việc (10%), 173.456.032.000 đồng (179%) so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số việc phải thi hành 4.311 việc, 256.042.334.000 đồng; trong đó có 3.759 việc, 173.326.808.000 đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 87,2% về việc, 67,7% về tiền). Kết quả đã thi hành xong 2.982 việc, 33.035.699.000 đồng, tăng 296 việc (11,2%) và 15.073.463.000 đồng (83,92%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt tỷ lệ 79,3% về việc, 19,1% về tiền so với số có điều kiện thi hành.
             Trong 9 tháng đầu năm 2020, Các đơn vị thi hành án dân sự trong tỉnh đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đã được phê duyệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ, Tổng cục và của cấp ủy, chính quyền địa phương; tập trung chỉ đạo, giải quyết việc tổ chức thi hành án, nhất là những vụ việc có giá trị phải thi hành lớn. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm; nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất. Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó đã tập trung triển khai các phần mềm đã được trang cấp để phục vụ công tác chuyên môn của ngành. Các đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục và của địa phương; tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Đặc biệt, trong phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, các đơn vị đã có rất nhiều cố gắng, nhiều tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong công tác thi hành án đã được xét, đề nghị Tổng cục trưởng, Cục trưởng tặng giấy khen.
           Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành và địa phương giao.

 Các đ/c lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố tham gia ý kiến tại hội nghị.

 
          Cũng tại hội nghị đã công bố Quyết định và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho 03 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016 - 2020, Quyết đinh và trao tặng Giấy khen của Cục trưởng cho 03 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  cao điểm về thi hành án dân sự.
           Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân các cơ quan đơn vị đã góp phần vào kết quả công tác THADS chung của ngành. Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, đồng chí Cục trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo đúng các nội dung kết luận của Tổng cục trưởng tại  Hội nghị trực tuyến quý III năm 2020 của Tổng cục, chương trình, kế hoạch công tác năm 2020; rà soát lại các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác của Cục, của đơn vị để chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, tích cực hơn. Tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành đối với các vụ có điều kiện; đồng thời phải thực hiện việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật và thực hiện đúng quy trình, thủ tục về thi hành án; đăng tải kịp thời danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; nâng cao tỷ lệ thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước, thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, án tín dụng, ngân hàng, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng pháp luật, giải quyết xong trên 97% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm 2020 và thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, khắc phục các tồn tại, thiếu sót, vi phạm đã được phát hiện qua công tác kiểm sát, kiểm tra, nhất là những thiếu sót trong công tác tổ chức thi hành án, việc xác minh, phân loại án; công tác kế toán nghiệp vụ; công tác quản lý tài chính, tài sản... Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch số 2000/KH-TCTHADS ngày 17/6/2020 của Tổng cục. Thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò của người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc và quy chế dân chủ ở cơ sở ở từng đơn vị. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; rà soát, sắp xếp, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án, kế toán để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, xem đây là giải pháp đột phá để thay đổi lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đảm bảo công khai, minh bạch. Tổ chức bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng; tổng kết công tác thi hành án dân sự, công tác thi đua khen thưởng, đánh giá phân loại công chức năm 2020 nghiêm túc, đúng thực chất, đúng quy định.
 

Đ/c Nguyễn Tuyên kết luận hội nghị.
 
.
Các đ/c lãnh đạo Cục trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
 
        
Nguyễn Hoàng Minh

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: