Sign In

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

28/07/2020

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Văn bản số 2203/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Thông báo số 56/TB-BTP ngày 27/7/2020 của Bộ Tư pháp thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 28/7/2020, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có Công văn số 347/CTHADS-VP yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố:
     1. Quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị và thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Văn bản số 2203/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Thông báo số 56/TB-BTP ngày 27/7/2020 của Bộ Tư pháp (đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cục).
     2. Tại trụ sở cơ quan, đơn vị phải tiếp tục bố trí nước sát khuẩn tay, thực hiện việc đo thân nhiệt đối với công chức, người lao động và khách khi ra vào cơ quan; yêu cầu công chức, người lao động đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông; không đi công tác, du lịch, thăm thân và những công việc không cần thiết khác đến vùng có dịch; nếu có biểu hiện khác thường (ho, sốt liên tục...) kịp thời báo cáo Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, đồng thời đến cơ sở y tế có thẩm quyền để khám và theo dõi chăm sóc sức khỏe.
     3. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời có giải pháp khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong đó tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, các vụ việc cần có sự phối hợp của các cơ quan có liên quan để thống nhất giải quyết hồ sơ vụ việc.
     4. Thông tin kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị với Văn phòng Cục để báo cáo lãnh đạo Cục.

Các tin đã đưa ngày: