Sign In

Công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiều quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

13/06/2023

Công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến
Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 13/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiều quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Lãnh đạo các đơn vị đã phát động cuộc thi đến toàn bộ công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công chức, người lao động trong đơn vị mình hưởng ứng tham gia cuộc thi.
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang và Báo Tuyên Quang online (tại địa chỉ https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/TN/dangky.aspx). Thí sinh dự thi bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm trong ngân hàng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/1 lần thi với nội dung là các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với số câu hỏi 30 câu. Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 05 lượt thi.
Ngay sau khi phát động, 100% công chức, người lao động các cơ quan THADS của tỉnh đã đăng nhập và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiều quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực". Cuộc thi là một cuộc sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giúp cho công chức, người lao động của các đơn vị tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn, từ đó nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về những quy định cụ thể trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chánh trong thực thi công vụ của ngành thi hành án dân sự, đồng thời góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.       

Văn phòng Cục THADS tỉnh.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: