Sign In

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và đề nghị khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

27/04/2016

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và đề nghị khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, nhằm đánh giá kết những quả đạt được qua 05 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  chiều ngày 26/4/2016 Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và đề nghị khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
         
        Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ - Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó bí thư chi bộ - Phó Cục trưởng, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.
          Thay mặt Ban Chi uỷ Chi bộ, đồng chí Trần Kim Sơn, Chi uỷ viên đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
          Trong 5 năm qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã quán triệt triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên, nhất là việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức học tập các chuyên đề; cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của cơ quan; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các chi bộ... Chi bộ đã ban hành kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch của từng năm; nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc 8 nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW; xác định nội dung công việc cần tập trung chỉ đạo tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân trong cơ quan, hướng trọng tâm vào việc xây dựng người cán bộ, công chức có chuyên môn nghiệp vụ tốt đáp ứng yêu cầu của ngành và có phẩm chất đạo đức tốt về mọi mặt. 
             Qua 5 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên; mỗi người đã có ý thức tự giác hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, có trách nhiệm hơn với công việc, nên chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên rõ rệt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao (từ năm 2011 đến nay, hằng năm cơ quan đều hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao), góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh (năm 2011, 2012, 2013, 2015 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh). Hằng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 100% công chức, người lao động hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi hội Luật gia đạt vững mạnh. Từ năm 2011 đến nay toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh có 52 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 21 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 02 tập thể được tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”
 


Đ/c Nguyễn Tuyên phát biểu tại Hội nghị
         
           Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều cơ bản đồng tình vói dự thảo báo cáo do Ban Chi ủy Chi bộ chuẩn bị; tập trung phân tích, đánh giá rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đồng thời bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.
           Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên đã biểu dương, khen ngợi, đánh  giá cao những kết quả của tập thể Chi bộ và cá nhân các đồng chí đảng viên Chi bộ trong thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW 5 năm qua, góp phần tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trên  mọi mặt của đơn vị. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào chiều sâu, đồng chí đề nghị tập thể cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong thời gian tới cần tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương  đạo đức của Bác để mọi người nhận thức sâu sắc về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện và kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm không gương mẫu; kiến nghị, đề xuất với cấp trên các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
          Hội nghị đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho đ/c Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; đề nghị Chi bộ tặng giấy khen cho đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng và biểu dương 2 đ/c (Phan Thị Mai Thảo - Chánh Văn phòng; Phạm Thị Linh Điệp - Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo) vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nguyễn Hoàng Minh

Các tin đã đưa ngày: