Sign In

Triển khai học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Chi bộ Cục Thi hành án dân sự.

28/12/2016

Triển khai học tập chuyên đề
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 27/12/2016, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tới toàn thể đảng viên và quần chúng của Chi bộ, cơ quan Cục.   
Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa và con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh… 
 

Quang cảnh Hội nghị 
 
 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu mỗi đồng chí đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch của bản thân báo cáo với cấp ủy Chi bộ, cơ quan, đoàn thể; lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, đạo đức công vụ nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: